Anasayfa Boşanma Dilekçeleri Nafaka Borcu İçin Teminat Verilmesi İstemi Dilekçesi

Nafaka Borcu İçin Teminat Verilmesi İstemi Dilekçesi

Yazar: Editör
………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)
Adres: …………………………………….

VEKİLİ    :
Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)
Adres: …………………………………………..
Tel:…………………… Fax:……………………
DAVALI    :
……………………. …………………………
Adres: ……………………………………..
KONU    :
Nafaka Borcu İçin Teminat Verilmesi Talebimizden İbarettir
DAVA DEĞERİ    :
…………….. TL
AÇIKLAMALAR    :

Davacı ile davalı evliyken anlaşamadıkları için boşanmışlar ve müşterek çocuklarının velayeti anneye verilmiş, baba da aylık…………Türk Lirası iştirak nafakası ödemekle yükümlü tutulmuştur. Buna dair ilam ekte sunulmuştur.
Şimdi ise nafaka yükümlüsü davalı babanın yurt dışına gitme hazırlıklarında bulunduğunu, hatta bunun için ………… Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesinden pasaport aldığını, vize işlemleri için de İstanbul’da bulunan İngiltere Konsolosluğuna başvurduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.
Davalının yurt dışına gitmesi halinde gelecekte doğacak nafaka alacaklarının tahsilinin mümkün olamayacağı, bunun da çocuğun geleceğini olumsuz etkileyeceği aşikârdır. Bu sebeple doğacak nafaka borçlarına karşılık davalıdan teminat alınabilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.
DELİLLER    :    Boşanma ilamı, tanık beyanı ve her tür delil.
HUKUKİ SEBEPLER    :    TMK. md. 182, 334 ve İlgili mevzuat.
TALEP SONUCU    :    Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, davanın kabulü ile doğacak nafaka borçlarına karşılık davalıdan teminat alınmasına, masraf ve vekâlet ücretlerinin de davalıya aidiyetine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

Yorumunuzu Bekliyoruz !