Anasayfa Boşanma Dilekçeleri Mevcut Mal Rejiminin Değiştirilmesi Talebi Dilekçesi Örneği

Mevcut Mal Rejiminin Değiştirilmesi Talebi Dilekçesi Örneği

Yazar: Editör

TEKİRDAĞ (  ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                                :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                                :

DAVA                                    : Mevcut mal rejiminin değiştirilmesi talebimizi içerir dava

dilekçemizin arzıdır

OLAYLAR                            :

 

  1. Davacı müvekkil ile karı-kocadır.
  2. Eşler arasında mal ortaklığı rejimi uygulanmasına rağmen davalı eş kendince sorumsuz davranmakta haksız olarak ortaklık mallarının geleceğini tehlikeye atmaktadır.

Bu sebeple mevcut rejimin değiştirilerek mal ayrılığına gidilebilmesi için işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

 

HUKUKİ SEBEPLER          : TMK, HUMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER                           : Nüfus kaydı, mal rejimi sözleşmesi, tanık beyanı vs. her türlü

Delil

 

NETİCE-İ TALEP                : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle ve re’sen gözetilecek sair nedenlerle her türlü dava, talep ile ek delil sunma haklarımızın saklı kalması kaydıyla; DAVANIN KABULÜ İLE TARAFLAR ARASINDAKİ MALK REJİMİNİN MAL AYRILIĞINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMESE bilvekale arz ve talep ederim. …/…/2009

 

 

 

                                                                                                          DAVACI VEKİLİ

 

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

Yorumunuzu Bekliyoruz !