Anasayfa Boşanma Davası İslam’da Sünnete Uygun Boşanma

İslam’da Sünnete Uygun Boşanma

Yazar: Editör

Hanefilere göre, Sünnete uygun boşama hem zaman, hem de sayı itibariyle iki çeşittir:

1- En Güzel Boşama (Talâk-ı Ahsen):

Kocanın karısını temiz iken, ilişkide bulunmadan bir defa boşayıp, iddeti bitinceye kadar bir daha boşamamasıdır. İddet içinde ikinci bir boşama gerçekleşmediğinden, bu çeşit boşama ittifakla en güzel boşama kabul edilmiştir. Boşamanın hikmet ve gayesine uygun olan da budur. İbn Ebi Şeybe’nin, İbrahim en-Nehaî’den rivayetinde ashabın, boşama konusunda bu metodu tercih ettiği ifade edilerek şöyle denilmektedir: “Rasulullah’m Ashabı, iddet bitimine kadar birden fazla boşamayı hoş görmezlerdi. Onlara göre bu şekildeki boşama, her temizlikte bir defa boşamak suretiyle iddet içinde üç defa boşamaktan daha faziletli idi. Çünkü bu, pişmanlık duymaktan en uzak boşama şeklidir.”

Hadisin bitiminde de ifade edildiği gibi, ilişkide bulunulmayan temizlik döneminde gerçekleşen boşama, ayrılmaya olan isteği ifade eder. İddet süresince,

karısına olan ilgi ve rağbete rağmen, boşamadan dönüş olmuyorsa artık bu, boşamaya olan şiddetli ihtiyacın bir sonucudur. Çünkü erkek için, iddet içinde dönüş imkanı vardır. Karısının rızası olsun ya da olmasın, iddet içinde tekrar ona dönmesi,nikahı yenilemeden evliliğini devam ettirmesi mümkündür. Zira karısını dönülebilir boşama (ric’i talak) ile boşamıştır ve iddet bitmedikçe, yeni bir nikaha da karısının nzasına da ihtiyaç yoktur. Diğer taraftan, bir dönülebilir boşama (ric’i talak) da hedeflenen amaç gerçekleşmiş olmaktadır ki o da; karı-koca arasında var olan anlaşmazlığa dikkat çekerek, geçimsizliğin giderilmesi konusunda hem erkek, hem de kadına düşünme ve sağlıklı sonuç için durum değerlendirmesi yapma fırsatı vermektir. Zira, dönülebilir boşama ile kadın, kocasından derhal ve tamamen ayrılmış değildir. Kadın, iddet bitimine kadar aile yuvasında oturur ve açık bir terbiyesizlik ve geçimsizlikte bulunmadıkça, bu, kadının hem hakkı, hem de vazifesidir. Aynı zamanda erkek de karısını evinde barındırmakla yükümlüdür. Dolayısıyla,boşanan kadın, nikah bağı tamamen ortadan kalkmadığından daha az zarar görmüş olur. Ayrıca kocası ile yeniden evlenme imkanının bulunması onun için de bir nimettir.

2- Güzel Boşama (Talâk-ı Hasen) :

Bu, kocanın karısını her temizlik süresinde bir dönülebilir boşama (bir ric’î talâk) olacak şekilde üç defa boşamasıdır. Bu şekildeki boşama, sünnete uygun olmayan (bid’î) boşamaya nisbetle güzel kabul edilmiştir.Çünkü burada kocanın karısını hayızlı iken ya da cinsi ilişkiden sonra boşaması, yahut bir defada üç boşama hakkını kullanması gibi sakıncalar bulunmamaktadır. Buna rağmen, bu çeşit boşamanın “sünnete uygun boşama” dan sayılmasına İmam Malik (ö. 179/795): “Ben sünnete uygun bir tek boşama biliyorum o da; iddet bitimine kadar bir defa boşamaktır” diyerek karşı çıkmıştır. Kâsânî (ö. 587/1191) ise İbn Ömer Hadisini delil getirerek, Hanefilerin “Güzel Boşama” görüşünü şöyle savunur: “İbn Ömer, karısını hayızlı iken boşadığmda Hz.Peygamber ona şöyle buyurdu: “Sünnete göre davranmada hata ettin. Rabb’in sana böyle emretmedi. Sünnet olan, temizlik dönemini gözetmen ve her temizlik dönemin-de bir defa boşamandır. İşte bu, kadınları boşama konusunda Allah’ın koyduğu ölçüdür.” Hz.Peygamber hadiste, iddet ayetine işaret ederek, “iddet”i üç temizlik döneminde üç boşamayla açıklamış ve böyle emretmiştir. Emrin en aşağı derecesi “mendub” olmasıdır ve mendub “güzel” demektir. Hz.Peygamber bu emri, “sünnet olan” kaydıyla vermiştir ki, sünnet olan elbette “güzel” dir. İbrahim en-Nehaî’nin rivayetinde ashabın, iddet içinde bir defa boşamayı daha güzel “ahsen” gördüğü ifade edilmektedir. O daha güzel “ahsen” olunca tabiatiyle bu da güzel “hasen” olur.”

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

Yorumunuzu Bekliyoruz !