Anasayfa Boşanma ve Çocuk İkinci Evlilikler ve Çocuk Psikolojisi

İkinci Evlilikler ve Çocuk Psikolojisi

Yazar: Editör

İkinci kez evlilik ebeveynlerin umutla girdikleri,olumlu, paylaşımcı, neşeli bir aile ortamına duyulan ihtiyacı gidermenin bir  yoludur.
Bu durum gerek   yalnızlığın giderilme ihtiyacından, gerekse de tek başına sorumlulukların  altından kalkmaya  çalışmanın zorluğundan kaynaklanmaktadır.

Birçok  yetişkin insan boşanma sonrası hayatını yeniden düzenleme  ve yeni bir ilişkiye başlama eğilimindedir. Bu doğal dönemde yetişkinler birçok yeni birliktelikler yaşayabilirler. Ancak çocukların yalnızca uzun süreli, ciddi ilişkiler olacağı düşünülen kişilerle tanıştırılmaları önerilir.

Yapılan araştırmalar, boşanma suretiyle ayrılan kişilerin 3 ile 5 yıl sonra yeniden evlendiklerini ortaya koymaktadır. Erkeklerin yeniden evlenme oranı kadınlara göre daha fazla ve daha çabuktur. Birçok erkek ve kadın ilk evliliklerinde tecrübesiz olduklarından dolayı hatalar yaptıklarını ve bu hatalardan ders alarak artık gerçek sevgiye ve ortak güzel ilişkiye hazır olduklarını hissederler ve yeniden evlenirler ( Gestoff, 1975).

İkinci evlilik bir önceki evliliğin  bir benzeri olabilir ancak oluşan aile ortamı kesinlikle birinci evliliğin benzeri olamaz. ( Bilen,1983)

İkinci evliliklerde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri  çocuklardan gelen tepkilerdir. Yeni ve mutlu  bir aile kurma aşamasında çoğu çocuk uygun yaklaşımlarla yeni kişiyi kabullenir. İlk yapılması gereken bu haberin çocuklara özenle verilmesidir.

Evlilik kararı yetişkinlerin kendi hayatları ile ilgili karardır. Ebeveynin bağımsızca aldığı kararını çocukla başbaşayken, başka kimsenin  olmadığı sakin bir ortamda söylemesi çocuğun rahatça tepki göstermesine yardımcı olur. Ancak evlenmek için çocuktan izin istemek hem çocuğun yetişkin  hayatını yönetmesine hem de yaşına uymayan sorumlulukların altına girmesine yol açar.

Çocuğun seveceği yerlere,  ikinci eş adayı ile birlikte  yapılan  kısa geziler tanışma ve alışmanın zorlamadan yapılmasına yardımcı olur. Abartılmadan yapılan görüşmeler çocuklara daha çok güven verir. Kişiyi sevdirmeye yönelik çabalar ise zorlayıcı ve itici olabilir. Çocuk ve ikinci eşin birbirlerini tanıması, güvenmesi ve sevmesi için sabırlı yaklaşmak yeterince zaman tanımak gerekir.

Çocuklar yeni evliliğe ne kadar hazırlanmış  ve bu evliliğe ne kadar hoşgörü ile bakmış olularsa olsun bir takım problemlerin yaşanması muhtemeldir. Gerçekte çoğu çocuk uzun bir süre öz anne ve  babasının tekrar birleşmesini ümit eder. Yeni evlilik haberi ile çocuğun bu hayali  de son bulmuş oluyor.

Gerek evlenen kişiler gerekse  çocuk, önceleri bazı zorluklar yaşayacaklardır. Özellikle ilk zamanlarda  çocuklardan yeni gelen ebeveyne anne ya da baba diye hitap etmesi istenmemelidir. Zaten çocuklar; bu kişiye abla,ağabey, teyze, amca diye hitap ederek tepkilerini dile getirirler.

Üvey ebeveynlerin yaşayacağı bir takım sıkıntılar bulunmaktadır. Özellikle çocuğa karşı geliştireceği uygun duygusal yakınlık derecesi, çocukla ilgili karar verme hakkı ve sorumluluğu, çocuğa sergileyeceği disiplin miktarının doğruluğu ve mali  sorumlulukları konusunda  tam emin olamazlar ( Eisenberg & Lewis, 1979 ).

Yeniden evlenme durumunda büyük yaştaki çocukları küçük çocuklara göre daha az etkilenmektedirler. Bu durum büyük yaştaki çocukların daha mantıklı düşünebildikleri ve kendilerini daha bağımsız olarak idare edebildikleri ile açıklanabilir. İkinci evlilik çocuk küçükken gerçekleştiğinde ya da ergenlik dönemi sonrasında gerçekleştiğinde çok daha az zorluk yaşandığı gözlenmektedir. Özellikle ergenlik döneminin başları ise uyum güçlüğünün en yoğun yaşandığı dönemdir. Çocuğun ikinci eşle yaşayıp yaşamayacağı da önemlidir. Babasıyla yaşayan bir çocuğun annesinin evlenmesi ya da annesiyle   yaşayan bir çocuğun  babasının evlenmesi farklı algılamalara  yol açar. Genellikle ikinci eşle yaşamayan çocuklar ikinci eşi annesinin ya da babasının eşi olarak algılar.
Anneyle yaşayan kız, anneyle yaşayan erkek, babayla yaşayan kız , babayla yaşayan erkek olmak da ikinci eşe bakışı  etkiler. Anneleriyle yaşayan erkekler ve babalarıyla yaşayan kız çocuklar kendilerini evin erkeği ya da kadını olarak görebilir. Bu durumda eve yeni gelen kişi onun rolünü de elinden alacaktır. Gerçekte hiçbir çocuk anne ya da babasını karşı cinsten biriyle paylaşmak istemez. Dolayısıyla üvey anne veya babayı düşman, öz anne ya da babasının  sevgisine bir rakip, davetsiz misafir olarak görebilir ve yeni gelen kişiye birden yakınlaşamayabilir.

Çocuk kendi annesini ya da babasını her zaman istemektedir. Artık öz ebeveynlerinden biri kesin olarak  yanında olmayacaktır. Bu nedenle bir güvensizlik yaşayacak ve yanında kaldığı ebeveyne daha da yakınlaşacaktır.

Çocuk zaman zaman  giden ebeveyne karşı düşmanca duygular taşıyabilir zira onu bırakıp gitmiştir. Duygularını transfer ettiği ebeveyn de günün birinde evlenmek suretiyle onu ikinci plana itmiştir. Bu konuda çocuğun aklında değişik ve karmaşık sorular oluşmaktadır. Örneğin, “Acaba beni bu yeni eşin gelmesine rağmen eskisi kadar sevecek mi?” gibi düşünceler çocuğun zihnini fazlasıyla meşgul edecektir.

Üvey ebeveyn ise başta iyi niyetine rağmen, çocukların yarattığı sürekli güçlükler karşısında ümidini yitirmeye başlar. Bu durumda üvey ebeveyn ile çocuk arasındaki sorunları çözümlemede ve dengeyi sağlamada  öz ebeveyne daha çok görev düşmektedir. Bu ortamda kesin yargı içeren cümleler söylemekten kaçınmak gerekir.  Bazen ebeveyn evlendiği kişi ile çocuğunun yaşadığı sıkıntılar yüzünden suçluluk duyabilir, hatta evlendiğine pişman olabilir.

Evlenen kişiler her şeyden önce çocuklu biriyle evlenmiş oldukları gerçeğini kabul etmelidirler. Daha sonra çocuğu  her yönüyle tanımaya, anlamaya çalışmalı, ona zaman tanımalı ve sabırlı olmalıdırlar. Eve yeni gelen ebeveynin söyleyeceği “ Senden beni hemen sevmeni  ve kabul etmeni bekleyemem, çünkü beni yeterince tanımıyorsun ancak ben de seni yeterince tanımıyorum, istersen önce birbirimizi tanımaya çalışalım, ne dersin ?” gibi sözler her şeyden önce çocukta; karşısındaki kişinin onu anladığını ve zaman tanıdığı fikrinin yerleşmesine neden olacaktır.

Çocukların yeni evlilik gerçekleşmeden önce aile yaşantılarından bazı alışkanlıkları ve değerleri taşıdıkları unutulmamalıdır. Buna ilaveten eğer ebeveynlerden biri ölmüşse, o dönemde yaşanan zorlukların  çocuk üzerindeki etkisi kolay geçecek türden değildir. Ölen ebeveyn idolleşiyor. Zihinsel olarak çocuğun kafasında öyle özel bir yerde oluyor ki bunu yeni eşin ne yapsa kapatması mümkün olmuyor. Ölen ebeveyn  ütopik bir şekilde hatırlandığından ona denk ebeveynlik yapmak çok güç oluyor. Ya da boşanma sonucunda ebeveynlerden biri gitmişse yine çocuk üzerindeki etkisi önem taşımaktadır. Boşanma öncesi ailede yaşanan  gergin günler, çocuğun suçluluk duymasına, değersizlik duygusuna kapılmasına neden olur.

Çocukların bir bölümü boşanma olayında kendilerini suçlu hissedip, yaramazlık yaptığı ya da anne babasını üzdüğü için anne babasının ayrıldığı duygusuna kapılabilir ve durumun tek sorumlusunun kendisi
olduğuna  inanır.

Özellikle erkek çocukların yaşadığı bu gibi duygular genellikle ödipus karmaşasından kaynaklanan sorunlarla ilgilidir. Erkek çocuk babasının ayrılmasını kendi bilinç dışı ya da bilinçli isteklerinin gerçekleşmesi biçiminde yaşar ve bundan dolayı suçluluk duyar. Evden ayrılan kişi anne ise , benzer duygular kız çocuk için de geçerlidir. Boşanma olayını terk edilme olarak yaşayan çocukta , kendisinin değersiz olduğuna inanır ( Geçtan ,1982). Anne ve babanın ayrı ayrı çocuğun gözünde taşıdığı önem dikkate alınırsa bu hiç de kolay bir durum değildir. Ebeveynlerin bu konuda dikkatli olmaları gerekir.

Üvey anne çocuklarla rahat iletişim kurabilmenin yollarını aramalıdır.
Yaşanan problemleri çözümleyici olmalı, problem yaratıcı konumunda olmamalıdır. Çocukların annelerine karşı duydukları sevgiye saygı göstermeli,  annelerinden bahsetmelerine izin verilmelidir. Eğer anneleri yaşıyorsa onu ziyaret etmelerine izin vermeli hatta çocukları bu konuda teşvik etmelidir. Eğer anneleri ölmüşse, annenin mezarını ziyaret etmelerine imkan vermeli gerekirse bunu birlikte yapmalıdırlar.  Eğer istiyorlarsa çocukların odalarına annelerinin resmini asmalarına izin vermeli, anneleri konusunda yaşadıkları duyguları çocuklarla paylaşmalıdır.

Bütün bunları yapmak başlangıçta zor olabilir. Ancak çocuğu üvey anneye yaklaştırmada son derece etkili bir yaklaşımdır. Aynı durum üvey baba için de geçerlidir. Zira eve gelen üvey babanın da yaşayacağı bir çok sorunlar olacaktır. Her ne kadar yapılan araştırmalarda  babaların daha az sorunla karşılaştığı görüşü yaygınsa da, yine de üvey  baba olmak kolay bir durum değildir.

Sonuç olarak yukarıda bahsedilen sıkıntılı durumlardan kurtulmak kişilerin elindedir. Yaşanan  zor günleri en aza indirmek tarafların anlayış, hoşgörü ve işbirliği ile mümkün olacaktır. Ayrıca aile içi hiyerarşik düzenin korunması da önemli ve gereklidir. En fazla etkilenen ve ileride bu etkilenmenin yarattığı sorunları yaşayacak olanın çocuk olduğu düşünülürse en fazla görev ebeveynlere düşmektedir.

alıntı: Zafer Selma Köktuna ; hatunca.net

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

8 Yorumlar

mehmet kaya 06 Temmuz 2011 - 20:10

ikinci evliliğimi yeni yaptım.kızım ve ablası annesinde kalıyorlar.büyük kızım bilmiyor.ufak kızım bana nerede ise aşık diyebilirim.hırcın bir yapısı var ufak kızımın.evlendiğimi tek başımıza olduğundamı söyleyeyim yoksa öz annesi veya ablasının yanındamı söyleyeyim.cevap verirseniz çok sevinirim.iyi günler dilerim.

Cevapla
Muammer 16 Ağustos 2011 - 21:20

Ben eşimde 28 sene evli kaldıktan sonra boşandık.Bu boşanmayı eşim önce bazı maddi sorunlarımız yüzünden anlaşmalı olarak boşanalım dedi.Mahkeme iki gün içerisinde sonlandı.Eşim boşandıktan sonra ben birdaha evlenmem diyerek beni terketti.İki oğlum var bunlar 21 ve 26 yaşlarında çocuklarım annelerini ikna etmek için çok uğraştılar.Ama başaramadılar.Eşim bana bunca yıllık hiç sorunsuz geçen evliliğimizden sonra bana biz ayrı dünyaların insanıymışız diyor.Ben özgür olmak özgür yaşamak istiyorum diyor.İki seneye yakın oldu boşanalı ama ben onu yalnız bırakmak istemiyorum onun kimsesi yok.Evlenmek istiyorum ama ben bu kadını silemiyorum aklımdan.Ama güzelde olsa sirkinde olsa ben gene eşimi çok seviyorum.Ama bu yaştan sonrada yalnız yaşamak istemiyorum Ben 55 eşim ise 51 yaşında ne yapacağımı şaşırmış durumdayım bana bir yol gösterirseniz sevinirim.Saygılarımla

Cevapla
rüstem 06 Mart 2012 - 18:52

23 yıllık ailemle hayrıldım hiç olmayan sebebler için 17 yaşında bir oglum var annesinde kalıyor

Cevapla
naz 16 Mart 2012 - 15:25

yaklasık 7 ay once ikinci evlılıgımı severek yaptım. bnm ilk esımden 1 kızım, su an kı esımın de ilk evlılıgınden 1 oglu vr, kayınvalıdemle aynı apt.oturuyoruz. esımın oglu bır turlu bızı kabul edemedı bızımle yasamıyor babanesıyle kalıyor cok hırcın asabı anlaşılması zor bı cocuk. bana gelınce annecıgım dıyor kımse yokken cok ıyı anlasıyoruz ama onun aılesınden bırı olunca 180derece degısıyor kovuyor falan.ıstemıyorum senı dıyor ıftıralar atıyor benı dovuyor bana kızıyor fılan dıyor. ister istemez yapmadıgım bır sey için suclanmak benı de cocuktan soguttu. bu durum ne zmn duzelır

Cevapla
Sena 08 Ocak 2013 - 18:14

Benim cocuklar cok porno izliyo napa bilirim

Cevapla
Buse 18 Şubat 2017 - 14:57

Merhaba , eski eşim 9 sene üzerine nişanladı.bunu bana söylemedi kendi ailesinin içinde söylemiş oglumdan tesadüflen öğrendim ve çok üzüldüm çünkü oğlum farklı bir ruh halinde şu aralar…öğrenmek istediğim ikinci evliliklerini yapacak ebeveynler çocuklarına nasıl evleneceklerini söylemeli? Oğlum 8 yaşında…ve biz eski eşimle arkadaş gibi her an görüşen kişileriz….

Cevapla
Derya ün 13 Temmuz 2017 - 20:51

Merhabalar benim 15 yasinda bir oglum var.ben 15 sene dini nikahla bir evlilik yaptim ve bir oglum oldu.ogluma daha hamile iken ayrildim biyolojik babasi oglunuda benide istemedi ben babalık davasi actim ve mahkeme sonucunda ogluma kimligi benim uzerime cikti.oglum 3 yasinda iken ben 2. Evliligimi yaptim ve su an oglum dedigim gibi 15 yasinda ve bu seneye kadar biyolojik babasi hic aramadi bu sene bir tesadüf beni buldu. Ve ogluma soylemem icin beni sıkıştırıyor bu arada 12 senelil evliligimde esim bir kere bile kendi cocuklarindan ayirmadi bu esimden 2 cocugum var benim size sorum ogluma nasil söyleyebilirim senin baban 15 sene once bizi birakti ve sen 3 yasindayken seni 12 sene bakan üvey baban bu diye diger cocuklarimda etkilenecek ne yapmam ve nasil davranmam lazim pedagoglara danistim ilk siz soyleyin dedi bana hemen cevap verirseniz sevinirim simdiden teşekkürler

Cevapla
Zeynep 08 Eylül 2017 - 04:30

8 ay önce evlendim 8 yaşında kızım var. İlk başlarda çok ılımlı davransada şuan bu evliliği istemiyor. Eşim ne kadar iyi yaklaşımlarda bulunsa da Beni onunla paylaşmak istemiyor. Onu hiç bir şekilde mutlu edemiyoruz. Lütfen yardım edin. Gerçekten zor günler geçiriyoruz..

Cevapla

Yorumunuzu Bekliyoruz !