Anasayfa Boşanma Dilekçeleri Evlenme Talebinin Reddine İtiraz Dilekçesi Örneği

Evlenme Talebinin Reddine İtiraz Dilekçesi Örneği

Yazar: Editör

……..(  ) AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                                :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                                :

DAVA                                    : Evlenme talebinin reddine itirazımızı içerir dava dilekçemizin

arzıdır.

OLAYLAR                            :

 

  1. Davacı müvekkil … , nişanlısı … ile evlenmek için … Evlendirme Memurluğu’na başvurmuş ve  bu başvuruları reddedilmiştir.
  2. Ekte sunulan başvuru evraklarını tetkikinden de anlaşılacağı gibi tarafların evlenmelerinde hiçbir sakınca yokken evlendirme memuru haksız olarak evlenme başvurusunu kabul etmemiştir.

 

Tarafların evlenebilmeleri için işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

 

HUKUKİ SEBEPLER          : TMK, HMUK ve sair mevzuat

DELİLLER                           : Nüfus kayıtları, evlenme başvuru evrakları, memurun ret kararı vs. her türlü delil

NETİCE-İ TALEP                : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle ve re’sen gözetilecek sair nedenlerle her türlü dava ve talep ile ek delil sunma haklarımızın saklı kalması kaydıyla; TALEBİMİZİN KABULÜ ile EVLENDİRME MEMURLUĞU’NUN, EVLENME TALEBİNİN REDDİNE DAİR KARARININ KALDIRILMASINA ve TARAFLARIN EVLENMESİNDE SAKINCA OLMADIĞININ TESPİTİNE KARAR VERİLMESİNİ bilvekale arz ve talep ederim. …/…/2009  

 

                                  

                                                                                              DAVACI VEKİLİ

                                                                                             

 

 

EK                              :

 

  1. Vekaletname
  2. Evlenme başvuru evrakları
  3. Ret kararı

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

Yorumunuzu Bekliyoruz !