Eş Seçimi

Yazar: Editör

Evleneceğimiz kişiyi çoğu zaman neye göre seçtiğimizi bilmeyiz.Daha doğrusu bu konu üzerinde çok fazla düşünmeyiz.ama yapılan çalışmalar eş seçimin her kültürde geçerli olan belirli normları olduğunu belirlemişlerdir.Bu konuda çeşitli teorilere göre birkaç bakış açısı bulunmaktadır.Bu yazımızda eş seçiminde etkili olan kuramları inceleyeceğiz.

Psikanalitik Kuram

Freud ve psikanalitik kurama göre, eş seçimi büyük ölçüde çocukluk yaşlarında karşı cinsten ebeveyne duyulan hayranlık ile şekillenmektedir. Dolayısıyla kız çocuklar babalarına benzer kişileri, erkek çocuklar ise annelerine benzer kişileri kendilerine eş olarak seçebilmektedirler. Bu durum bazı evliliklerde sorun olarak karşımıza çıkabilmektedir. Evlilik ilişkisi içinde eşler karşı tarafta kendi ebeveynlerini ararken ilişki bu durumdan zarar görebilir.

Ortak Özellikler (Homogami) Kuramı

Ortak özellikler kuramına göre kişiler ekonomik durum, dini inanç, ırk, eğitim, yaş gibi konularda kendilerine benzer ya da yakın kişileri eş olarak seçmektedir.Burada temel olan şey, benzerlikler arttıkça çatışma ve anlaşmazlıkların az olacağı inancıdır.Ayrıca bu tür evliliklerde eşler birbirlerini daha iyi anlamakta, etkileşimin kolay olması sebebiyle sorunlar daha çabuk çözülebilmektedir.Bizim toplumumuzda bu evlilik türü çoğunlukla tercih edilen bir türdür.Bu durumu bir atasözü ile örneklendirebiliriz: “Davul bile dengi dengine çalar.”

Zıt Özellikler (Heterogami) Kuramı

Bu kurama göre ise, kişiler kendi kişilik ve tarzlarına zıt kişilerle evlenmeyi seçip huzursuzluk çıkma ihtimalini en aza indirmeyi amaçlamaktadırlar. Örneğin baskın bir karaktere sahip bir erkek ya da kadının eşini daha uyumlu ve çekingen kişiler arasından seçmesi olasıdır. Bu tarz ilişkilerde evlilik yaşantısının daha zengin olacağı görüşü hakimdir. Bu kuram bir önceki kuram olan ortak özellikler kuramıyla çelişir gibi görünse de aslında aynı şeyi savunmaktadırlar. Evli çiftlerden erkek başat, kadın çekinik ise, bu her ikisinin de evlilik ilişkisinde kadın ve erkek statüsünün böyle olması gerektiği yönündeki düşüncesinden kaynaklanmaktadır; aslında çift bu konuda benzer görüşlere sahiptir.

Birbirini Tamamlayan Gereksinimler

Bu görüşe göre, gereksinimlerin tatmin edilmesi ihtiyacı ön plandadır ve kişi eş seçimini yaparken bir nevi kendi eksikliklerini giderme çabasındadır. Bireylerin farklı gereksinimlere sahip olması, bazı gereksinimlerin erkekler bazı gereksinimlerin kadınlar için daha önemli olması dolayısıyla birbirine benzer ya da birbirini tamamlayan gereksinimlere sahip olan çiftlerin evlilik ilişkilerinde daha başarılı olacakları savunulmaktadır.

Uyaran-Değer-Rol Kuramı

Bu kuram tanışmadan evliliğe giden süreci vurgulamaktadır. Çiftler ilk tanıştıklarında öncelikle birbirlerini dış görünüm, sosyal ve zihinsel özellikler çerçevesinde değerlendirmektedir. Bu ilk izlenimlerin iyi olması durumunda değerlerin karşılaştırılması dönemine geçilir. Bu dönemde karşıdakinin ilgi, tutum ve inanç ve gereksinimlerinin kendininki ile uyup uymadığına bakılır. Bunun da olumlu olması durumunda, son aşamada evlilikte ve birliktelikte birbirini tamamlayıcı ya da birbirine uyan rollerinin olup olmadığı saptanmaya çalışılıp eş seçimi konusunda bir karar varılır.

Yukarıda bahsi geçen beş kuramdan, araştırma sonuçlarına göre evlilikte uyumu en çok kolaylaştıranın ortak özellikler kuramı olduğu belirlenmiştir. Eşlerinin çoğu yönden birbirine benzemesi, ortak bir yaşam sürmede, çocuk yetiştirmede, ortak bir sosyal hayat sürmede eşlerin işlerini çok kolaylaştırmaktadır.

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

Yorumunuzu Bekliyoruz !