Anasayfa Boşanma Dilekçeleri Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi İstemi Dilekçesi Örneği

Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi İstemi Dilekçesi Örneği

Yazar: Editör

………..SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                 :

VEKİLİ                    :

DAVALI                  :

KONU                     : Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR   : 1-Müvekkilim ile davalı 8 yıl süren evliliklerini karşılıklı anlaşma yolu ile bitirmişlerdir. Tarafların başvuruları ……. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, boşanmaya dair ……. tarih, ……. Esas ve ……. karar sayılı karar taraflara tebliğ ederek kesinleşmiştir.

2-İlamda tarafların müşterek çocuğu Ayla davalı anneye verilmiştir. Müvekkilimiz, şehir dışında çalıştığı için çocuğu sadece yaz tatillerinde görmeyi kabul etmiş ve mahkeme de düzenlemeyi buna göre yapmıştır. Müvekkilimiz yine mahkemenin takdir ettiği ……. tutarındaki nafakayı da düzenli olarak ödemeye devam etmektedir.

3-Müvekkilimiz şehir dışındaki işini tamamlamış ve yeniden davalı ve çocuğu ile aynı kentte işe başlamıştır. Çocuğunu bu düzene göre, okulunu da etkilemeyecek şekilde her hafta sonu görmek istediğini eski eşine bildirmiş, ancak red cevabı almıştır.

4-Çocuğun anne sevgisine olduğu kadar baba sevgisine de ihtiyacı bulunmaktadır. Müvekkilimizin çocuğunu düzenli olarak görmek en tabi hakkıdır. Davalı buna engel olmaktadır.

5-Mahkemenizce müvekkilimizin çocukla ilişkisinin müvekkilimizin yeni durumu da göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesini ve her hafta sonu çocuğunu görmesine karar verilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : MK. Ve diğer mevzuat.

KANITLAR                : Boşanma İlamı, tanıklar, İcra Dosyası, diğer kanıtlar.

CEVAP SÜRESİ        : 10 Gündür

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle müvekkilimin çocuğu ile ilişkisinin yeniden düzenlenmesine, davanın açılmasına neden olan davalının dava harç ve masrafları ödemesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

Yorumunuzu Bekliyoruz !