Anasayfa Boşanma Dilekçeleri Boşanma-Tazminat-Nafakaya Cevaba Cevap Dilekçesi Örneği

Boşanma-Tazminat-Nafakaya Cevaba Cevap Dilekçesi Örneği

Yazar: Editör

…… AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE / ……………….

DOSYA NO                                    :

T. KONUSU                                   : Cevaba cevap dilekçesi

 

CEVABA CEVAPLARIMIZ         :

 

1- Davalı taraf, 7 yıldır ayrı yaşadıkları hususunu ve boşanmayı kabul etmektedir.Bu husus taraflar arasında ihtilafsızdır. Davalı taraf delil listesindeki davalara müvekkilin umursamaz davranışlarının neden olduğunu iddia etmiştir. Bu iddiayı kabul etmiyoruz. Müvekkil davalının ve müşterek çocuklarının her türlü ihtiyacını karşılamaya çalışmış, mümkün olduğu ölçüde çocuğu ile görüşmüştür. Ancak davalı çocuklarını etkilemeyi başarmış, babasından uzaklaştırmaya başlamıştır.

Daha önce açılan boşanma davasından sonra, davalı halen oturduğu evin evlilik sırasında edinildiği ve katkıda bulunduğu iddiasıyla alacak davası açmış, davanın kabulü neticesi icra takibi yaparak yaklaşık 50.000.-YTL’yi tahsil etmiştir. Müvekkilin davalının ihtiyaçlarını karşılamasına ve kendisinin de çalışması nedeniyle ihtiyacı olmamasına rağmen tedbir nafakası ve iştirak nafakası için dava açmış, davaların kabulü neticesinde icra takibi yapılmıştır.

2- Davalı taraf müvekkilin bir bayanla birlikte yaşadığı, söz konusu bayanın kendisini müvekkilin eşi olarak tanıttığı yönünde iddiada bulunmaktadır. Bu iddialar doğru değildir. Bu hususlar davalı tarafın ispat etmesi gerekmektedir. İddiaların ispat edilememesi durumunda yasal yollara başvurulacaktır.

Yukarıda değinilen iddia ve ithamlar dahi davalının müvekkile karşı kişilik haklarına dahi saldırı oluşturacak tutum ve davranışlar içinde olduğunu ve evlilik birliğinin bozulmasında da tam kusurlu olduğunu göstermektedir. Manevi tazminat talep edebilecek durumda olan müvekkildir. İddia ve ithamların ispat edilememesi durumunda hukuki ve cezai yaptırımların uygulanması için yasal yollara başvurulacaktır.

3- Davalı taraf maddi, manevi tazminat ile yoksulluk nafakası talep etmektedir. Maddi, manevi tazminat ve yoksulluk nafakası talep edebilme koşulları gerçekleşmemiştir. Maddi tazminat talep edebilmek için mevcut veya beklenen menfaatlerin boşanma yüzünden zarar görmüş olması gerekir. Bu koşul gerçekleşmemiştir. Davalı öğretmen olup evlilik süresince çalıştığı gibi halen de çalışmaktadır. Evlilik nedeniyle işten ayrılma, dolayısıyla boşanma yüzünden uğradığı bir kayıp yoktur. Davalı çalıştığı gibi müvekkilden 50.000.-YTL tahsil etmiştir. Bunun yanında çok uzun zamandır kendisi ve çocukları için de nafaka almaktadır. Katkıda bulunduğu evin bedelini almasına rağmen uzun zamandır aynı evi kullanmakta, beş yıldır kira da vermemektedir.

Davalının babası vefat etmiş, miras olarak geriye çok sayıda taşınmaz bırakmıştır.

Yoksulluk nafakası talep edebilmek için de boşanma yüzünden yoksulluğa düşme koşulu bulunmaktadır. Yukarıda açıklanan nedenlerle boşanma sonunda davalının yoksulluğa düşme durumu söz konusu değildir. Esasen davalının kıskançlık saplantısı, uzlaşmaz ve geçimsiz tavrı gibi tamamen kusurlu davranışları yüzünden önceki davanın açıldığı (yani evlilik birliğinin fiilen bittiği) zamandan beri bu dağılma nedeniyle yoksulluğa düşen taraf müvekkildir.

4- Manevi tazminat talep edebilme koşluları da bulunmamaktadır. Öncelikle manevi tazminat talep edebilmek için kusursuz olmak gerekir. Davalının kıskanç tavırları, uzlaşmaz yaklaşımı, üst üste açtığı davalar, eşleri birbirinden tamamen uzaklaştırmıştır.

Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle tarafların boşanmalarına, davalının maddi, manevi tazminat ve yoksulluk nafakası taleplerinin reddine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla, ……/……/…..

 

Davacı Vekilleri

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

Yorumunuzu Bekliyoruz !