Anasayfa Boşanma Davası Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Yazar: aorhan

BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Türk Medeni Kanunu’nun belirttiği boşanma sebeplerini Özel Boşanma Sebepleri ve Genel Boşanma Sebepleri olarak iki başlık halinde toplayabiliriz. Bu iki başlık altında da toplam altı tane boşanma nedeni Medeni Kanunumuzda sayılmıştır.

ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ

ZİNA

Türk Medeni Kanununun 161. Maddesinde zina bir boşanma sebebi olarak sayılmıştır. Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Zina genel olarak; evli bir erkeğin eşinden başka biriyle yada evli bir kadının da kocasından başka biriyle cinsel ilişkide bulunması demektir. Madde 161 hükmü her iki tarafında zinasını kapsamakta, böylece zina konusunda eşler arasında bir fark gözetmemektedir.

Bu sebeple boşanma davası açabilmek için,

1-   Evlilik ilişkisinin bulunması

2-   Başkasıyla cinsel ilişkide bulunma

3-   Zina edenin kusurlu olması

Şartları bulunması gerekmektedir.

Zina sebebiyle boşanma davası açma hakkı iki halde düşmektedir. İlki, dava hakkı olan tarafın zina yapan eşini affetmesi, ikincisi ise eşin zinayı öğrenmesinden itibaren 6 ay ve her halde zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçmekle, kısaca kanunda belirtilen sürelere uyulmaması nedeniyle düşer.

 

HAYATA KAST VE PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ

Türk Medeni Kanununun 162. Maddesinde düzenlenmiştir. Eşlerden her biri diğeri tarafında hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.

Hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranış mutlak boşanma sebeplerindendir. Bu nedenle, ayrıca ortak hayatın bunlar yüzünden diğer eş için çekilmez hale gelmiş olup olmadığının hakim tarafından araştırılmasına gerek yoktur.

Bu sebeple dava açma süresi zinada olduğu gibi hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranıştan itibaren 6 ay, ve her hâlükârda 5 yıldır.

Bu davada en önemli husus davalı tarafın davacının hayatına gerçekten kast edip etmediğidir. Aynı haksız fiil yüzünden açılmış bir ceza davası da var ise dosyası aile mahkemesine getirtilecek ve tarafların tanıkları da dinlenecektir.

SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME

Türk Medeni Kanununun 163. Maddesinde düzenlenmiştir. Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir. Hakimin boşanmaya hükmetmesi için bu durumların diğer eş için yaşamayı çekilmez hale getirmesi bir nevi zorunludur.

Bu boşanma sebebi için yukarıda belirttiğim sebeplerde olduğu gibi kanun bir hak düşürücü süreyi öngörmüş değildir. Bu sebeple boşanma davasının her zaman açılabileceğini vurgulamıştır. Ayrıca boşanma davası açma hakkının yine diğerleri gibi af ile ortadan kalkacağı hususunda da bir hükümde bulunmamaktadır.

TERK

Türk Medeni Kanununun 164. Maddesinde düzenlenmiştir.  Eşlerden biri, evllik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az 6 ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe 2 ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak boşanma davası açmak için belirli sürenin 4 ünce ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra 2 ayı geçmedikçe dava açılamaz.

Kısaca Terk sebebiyle boşanmanın şartlarından bahsedersek;

1-   Eşlerden birinin evlenmenin kendisine yüklediği görevleri yapmama kastı

2-   Ortak yaşamın terk edilmesi,

3-   Eşlerden birinin haklı bir sebebi olmadan ayrı yaşaması hali,

4-   Ayrı yaşamanın en az 6 ay sürmüş olması,

5-   Ayrı yaşanılan 4 ayın bitiminde,  istem üzerine hakimce ayrı yaşayan eşe yapılan ihtardan 2 ay geçtikten sonra da eşin ortak konuta- yaşama katılmaması, ihtarın sonuçsuz kalmasıdır.

AKIL HASTALIĞI

Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir. Yine şartları maddeler halinde toplarsak;

1-   Eşlerden birinin evlilik süreci içerisinde akıl hastalığına tutulmuş olması gerekir. Evlilik öncesi akıl hastalığı zaten evlenmeye engel olan mutlak butlan sebebidir ve evlilik sakat doğmuştur ve iptali istenebilecektir.

2-   Eşin tutulduğu akıl hastalığı iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalık derecesi olmalıdır. Her türlü akıl hastalığı olmayıp, iyileşmenin mümkün olmadığı türleri kapsadığı kanunca önemle vurgulanmıştır. Ayrı bu durum resmi sağlık kurulu raporunca da tespit edilmesi gerekir.

3-   Bu akıl hastalığı diğer eş için ortak hayatı çekilmez bir hale getirmelidir.

GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI

Her ne kadar halk arasında eski adıyla Şiddetli Geçimsizlik Olarak da bilinse de Türk Medeni Kanununun 166. Maddesinde evlilik birliğinin temelden sarsılması olarak bir Genel Boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Davacının kusuru daha ağır ise davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Boşanmanın genel sebepleri, genellikle belli bir olguya veya olaya dayanmayan, önceden kestirilmesi ve saptanması mümkün olmayan çok çeşitli ve farklı durumların ve bunlardan doğan olayları esas almaktadır. Kısaca yukarıda sayılan özel sebeplerin dışında bir olgu var ise, genel boşanma sebepleri hükümleri baş göstermektedir. Örnek vermek gerekirse, sadakatsizlik, dövme, hakaret etme, aşırı kıskançlık, evlilik birliğinin yüklediği sorumlulukları yerine getirmeme gibi nedenler genel boşanma nedenleri evlilik birliğini temelden sarsmaktadır.

İki temel şartı şu şekildedir;

1-   Evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması; yani, eşler arasındaki geçimsizlik veya anlaşmazlığın ciddiyet ve şiddeti evlilik birliğinin yıkılmasına yol açmasıdır. Her ailede yaşanan ufak tefek geçimsizlikler, ani hiddet ve fevri hareketler evlilik birliğini temelden sarsıp boşanmaya neden olacak olaylar değillerdir. Boşanma için, geçimsizlik ve süre gelen olaylar evlilik birliğinin maddi ve manevi ve bazı hallerde iktisadi bünyesini temelden sarsacak olaylar olmasıdır.

2-   Ortak hayatın çekilmez hale gelmiş olması şarttır. Bunun her iki eş için de olması gerekmemektedir. Bu şartın oluştuğu, eşlerin durumuna ve yaşamında gerçekleşen sakatlıklara göre belirlenmektedir.

Ayrıca kanun dava kusurlu tarafa bakılmaksızın her iki eş tarafından açılmasına olanak tanımıştır. Yalnız eğer davalı taraf daha az kusurlu ise daha çok kusurlu davacı tarafın açtığı boşanma davasına itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Avukat Servet OLCAR

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

37 Yorumlar

cigdem 05 Ağustos 2011 - 11:52

merhaba… uzun zamandır böyle bir site arıyordum umarım bir yol gösterebilirsiniz bize..benim nişanlım yasal olarak hala evli.fiiili olarak 7-8 senedir ayrılar.2 çocukları var 2side 18 yaş üstü.eski eşinin psikolojik sorunlarıyla birlikte geçimsizlik sebebiyle ayrılmışlar.erkeğin açtığı boşanma davalarında kadın istemiyorsa boşanılamazmı?Bildiğim kadarıyla dava açtıktan 3 sene sonunda hala ayrı yaşıyorlarsa boşuyorlar.nişanlımın dediğine göre geleneklerinde boşanma olmazmış bu yüzden karşı taraf ayrılmak istemiyormuş.. ve karşı tarafın güçlü tanıdıkları varmış.. Bu yüzdende senelerdir bir sonuca ulaşılamamış..her defasında erteleme hastane raporu vs….. eylülde yine mahkemesi var.. ama yine umutlu değil.. ne yapacağımızı şaşırdık.. Lütfen bir yol gösterin..
şimdiden ilginiz için teşekkür ediyorum..
İyi çalışmalar..

Cevapla
ayfer aguş 22 Ağustos 2011 - 21:00

benimde şöyle bir sorunum var.internet sitelerinde yazışıyor oldugunuyazışıyor oldugunu düşünüyorum. bu düşünceye nereden vardıgımasorarsanız evde birgün ğördüm .bu olaydan sonra sordumdasana ne ben erkeğim benim özel hayatıma senkarışamazsın bunun gibi cok laflarsöyluyor .kendisi ögretmen.sen okulda egitim yerine bunlarlamı uğraşıyorsun sorularından sonra cok zorunagidiyor kendisi cok güclü beni devamlı döver.ben onu tahrik ediyomuşum onun icin dovüyormuş .bende onu doğal olarak evden kovuyorum .bir gidiyor iki hafta üc hafta eve gelmiyor. bu arada iki tane cocuk evde ac ,benim param yettigi kadarıyla cocuklara bakıyorum ne yapmalıyım .kızım kanser kızımı kim bakar .ayrılık durumunda kimekalır.yardımcı olurmusunuz.

Cevapla
OKTAY ŞEVKAN 23 Ağustos 2011 - 10:17

merhaba ben polis memuruyum.esimle severek evlendım fakat daha sonradan aramızda bı takım problemler oldu kendısınden bosanmak ıstedımi dava acacagımı soyledım o bosanmaya yanasmadı netıcede bosanmamak ıcın bı gece uykumdyken silahımla benı vurdu ve yargılaması hala surmekte bana ise olur olmaz ıftıralar attı (kacırdı tecavuz ettı gıbılerınden) neysekı bu davadan beraat ettım cana kast sebebıyle acılmıs olan bosanma dvasında ıse mahkeme 7 ay once bosanmaya karar verdı ama karsı taraf kararı temyız ettı 7 aydır yargıtaydan karar beklıyorum almıs oldum beraat kararaını da yargıtaya ıbraz ettım ama halen bı karar cıkmıs degıl hergun dusunmekten eli kolu baglı beklemekten psıkolojım bozuldu artık ne yapmalıyımkı kararın onanması ıcın ne zaman gelır yardımcı olursanız sevınırım.saygılar…

Cevapla
nurhan sevinç 02 Eylül 2011 - 23:47

benimde sorunum var 33 yıllık evliyim eşim antrapoza girdi özgür yaşamak istediğini söyleyip duruyor zaten yıllardır beni aşağılayıp duruyor kendisi öğretmen ben cahil biriyim sürekli sen kimsin ben öğretmenim diyor şu anda evi terk etti 4 aydır ablasıyla yaşıyor anlaşmalı boşanalım diyor oturduğumuz evin yarısını veritor 200 lira nafaka veririm diyor mahkemeye versem daha çok şey alabilirmiyim maddi manevi tazminat davası açabilirmiyim nafaka nekadar bağlanır maaşı 1250 tl nekadar bağlanır

Cevapla
ilkeryrdgl 13 Eylül 2011 - 16:35

merhabalar… ben eşimle 3.5 yıldır evliyim sürekli aşırı tartışmalı ve kargaşalı bir evliliğimiz var ve en son tartışmamızda eşim evi terk edip annesinin ve ablasının yanına gitti benide telefonla arayarak yeter artık senin yaptıkların deyip annemde kalacam biraz dedi bende hayır ya eve bu akşam eve dönersin yada hiç gelme yarın gidip boşanma davası aç dedim o da bana sen git aç dedi. boşanma davasını ben açarsam gerekçe olarakta evlilik birliğinin temelden sarsılması olarak davayı kazanırmıyım yada tazminat falan gibisinden bana bir yaptırım ceza gelir mi… ayrıca çocuk sahibi değiliz. teşekkürler…..

Cevapla
rüzgar 13 Eylül 2011 - 22:49

merhabalar…
eşimle 2 yıldır evliyiz.ancak eşim, ayrı şehirlerde yaşamamıza rağmen ailemle iyi geçinmemek için elinden geleni yapıyor.senede bir ay zor görebildiğim aileme kötü davranıyor.ailem artık beni ziyarete gelmez oldu.bu durum beni çok üzüyor.
aynı zamanda benim hoşuma gitmeyen ufak tefek herşeyi bilerek ve isteyerek yapıyor.artık ne sevgim kaldı nede huzurum.sürekli tartışıyoruz.psikiyatrik yardım almaya başladım.antidepresan kullanıyorum.
eşime ayrılmak istediğimi söyledim.benden ayrılmak istemiyor.ancak ben daha fazla bu şekilde yaşamak istemiyorum.ne yapmalıyım?
ayrılsak babasının yanına gidecek ve babasının hali vakti benden çok iyi.çocuk yok nafaka talep edebilirmi?

Cevapla
zuleyha 10 Aralık 2011 - 18:24

merhaba ben 3 senelik evliyim evlendiğim günden beri eşimle senin ailen benim ailem kavgası yapıyoruz benim annemle babam ayrılar babam yurt dışında annemde il dışında yaşıyor belli zamanlarda görebiliyorum ama bu bile sorun oluyo bende ilk evlendiğimde onun ailesi için çok sorun çıkartıyordum ama anladım ki böle olmaz alttan almaya başladım herşey yoluna girdi onun ailesiyle çok iyi oldu ama bana gelince herşey aynı kaldı çok yoruldum diken üstünde evlilik yaşamaktan eşime ayrılmak istiyorum diyorum beni bırakmıyo çünkü ailesinin yanına geri dönmeye korkuyo ben kamuda çalışan bir memurum ayrılmak istiyorum ama neyi nasıl yaparım bilemiyorum etrafımda kimsem yok yanlızım kendi ayaklarımın üsütnde durmayı öğrendim ama bu konuda çok cesaretsiz kalıyorum bana bi yol gösterirseniz çok memnun olurum teşekkürler……

Cevapla
Mehmet 08 Ocak 2012 - 21:12

Sayın Avukat Olcay Bey İlk önce saygılarımı sunarım gönül huzur bulsun ister ama sizinde başınızı biraz ağrıtacağım
Eşimle 25 yıldır tanışıyor ve 23 yıldır evliyiz 7 ve 17 yaşlarında bir kızımız ve Bir oğlumuz var son bir yıla kadar çok mutlu bir yaşantımız vardı Maddi sorunumuz kesinlikle yok Ama Eşimin arkadaşları yüzünden diyorum çünkü bu insanlar Dul kalıp dost hayatı yaşayanlar var, eşi ölmüş dul hanımlar var, ayrılmış hanımlar var ben ailemize zarar gelmemesi için huzursuz olmamamız için bu kişilerle fazla samimi olmasını istemedim çünkü onların olayları bizim yaşantımızı çok etkiliyordu bazen ben görmezlikten gelip başveriyordum ama eşimle konuşmalarımızda bana devamlı karşı çıkıyordu sen karışamazsın benim görüşmelerime diyee, Kendisi 2 sene önce Troit ameliyatı oldu yani devamlı ilaç kullanıyor sağlığıda iyi değil diye ben hep alttan aldım 1 yıldır ayrı odalarda yatıyoruz eşim görevlerini yerine getirmiyor ama ben umursamıyordum birgüngelir kendi düzelir diye ama ne care devamlı huzursuzluk daha sonra Babasıyla tartışma yaptı ve Müşterek yaşadığıamız evi terk etti gitti
Egede sahil kasabasına arkadaşlarının yanına kaçtı yani kayıp ilanları falan verdim bayağı uğraştım.Dükkan açmak istedi bende Maddi imkanlarımı kullanarak dükkan açmasına ve ev tutmasına izin verdim. Ama ordaki arkadaş çevresi devamlı beni huzursuz ediyor olur olmadık hakkımda iftiralarda bulunuyor Kendim Emekliyim yanına gitti biraz kaldım Orda bulunan araşkadaş çevresinin yüzünden devamlı huzursuz old

Cevapla
Mehmet 08 Ocak 2012 - 21:19

Oldum ve 2 ay kaldıktan sonra gene ailesi ve ordaki insanlar yüzünden biraz tartıştık ve bende eve geri geldim. 2 çocuk ve kendisi şu anda orada yaşıyor Banada Boşanma davası açmış öğrendim Bende Ailemize zarar veren kişilerin tespitini yaptırıp mahkemede onlar ha
kkında gerekli soruşturma ve sucluluklarını tespit edilmesi için dilekçemi hazır tutuyorum.
Ailemi sevdiğimden boşanmak istemiyor aile huzurumuzu bozan kişi ve kişilerden davacı olduğumu bildireceğim sizin önerinizi alabilirmiyim. Kesinlikle eşime şiddet uygulamadım bana 1 yıldır zaten eşlik görevini yapmıyor ama düşünüyorum 2 tane cocuğumuz var bunlardan etkilenir diye, Birde orada ki arkadaş çevresinin Maddi menfaat güttükleri kanısını taşımaktayım ne yapacağımı şaşırdım Boşanma davası dilekçemde ayrıntılı olarak hepsinin isimlerini yazdım ama henüz vermedim. İnanın hakkımda asılsız ihparlar yapıp benim ailemden uzaklaşmam için uğraşan insanlar bunlar bunlar hakkında aynı duruşma günü suç duyurusundada bulunacağım Başınızı ağrıttığım için özür diliyor saygılarımı ve Sevgilerimi sunuyorum Hoşçakalın

Cevapla
mehmet 13 Ocak 2012 - 23:42

Çok Teşekkür ediyorm Avukat hanım başınızı ağrıttım biraz kusuruma bakmayın caresizlik insanı öyle hallere düşürüyorki
inanın ne yapacağımı bilemiyorum İlgi ve Alakanıza Sonsuz teşekkürler. Saygılarımla.

Cevapla
DİLARA 15 Ocak 2012 - 22:06

IYI GÜNLER AVUKAT HANIM.. BEN 26 YASINDAYIM 4 YILLIK EVLIYIZ ESIMIN 7 AYÖNCE BENI ALDATTIĞINI ÖĞRENDIM.. VE TELEFON DÖKÜMANLARIYLADA BENI ALDATTIĞINI İSPATLADIM.. BENI ALDATTIĞI KADIN DA EVLI VE BIR KIZI VAR.. AFFETTIM DÜZELIR DEDIM AMA ÖĞRENDIMKI HALA ILIŞKILERI DEVAM EDIYOR.. BOŞANMA DAVASI AÇMAK ISTIYORUM NASIL BIR DILEKÇE YAZMAM GEREKIYOR ÇOÇUĞUMUZ YOK TAZMINAT ALABILIRMIYIM.cevabınız ıcın sımdıden cok tşk ederım

Cevapla
selin 23 Ocak 2012 - 17:47

slm böyle bir site açtıgınız için çok tşk edrim benim abim 4 yıldır biriyle evli boşanma davası açıldı dava halen devamm ediyor ama karşı taraf tanzimat davası açmış durumda takılan takılarıda istiyor tabi tanzimat davası ne kadar verilir takıların bizimle alaksı yok ama isteye bilirmi hakim tanzimat davasında yüklü bir miktar istenlirse ödenmemesi durumunda sonuç ne olur aydınlatırsanız mutlu olurum

Cevapla
esra 07 Mart 2012 - 12:05

merhabalar ben eşimle 1 yıllık evlıyım sureklı ıctıgı ıcın ve bana 2. kez tokat attıgı ıcın boşanmak ıstıyorum ve 3 gundr tokat attıgı ıcın evden cıktım annemn evıne geldım sureklı ıctıgı ıcın artık boşanmak ıstıyorum ne ypmam gerekır yardımcı olursanız sevınırım

Cevapla
ibrahim 14 Nisan 2012 - 12:54

eşim meryem ile yedi yıllık resmi nikahla evliyiz birde 7 yaşında kızımız varkendisi bulgaristan doğumlu olduğu için iki ay önce bulgar kimliği ve kırmızı pasaport çıkarttım.Herşey bundan sonra oldu.Kendisi internetten tanıştığı türk vatandaşı olan ingilterede çalışan bir şahsa 10 gün önce kaçtı.Öyleki aramızda hiçbir geçimsizlik olmamasına rağmen çocuklarıma ve bana hiçbirşey sezdirmeden yaptı.İngilterede o şahısla evlenebilirmi, boşanma davasını açabilirmiyim.nekadar sürer. kendisi türkiyede kayıp şahıs olarak aranıyor.Zor durumdayım.bir kızımız var velayeti kime verilir kızımı çok seviyorum.lütfen yardım edin…..

Cevapla
yasin 16 Nisan 2012 - 10:40

selam; altı ay önce düğün yapacağız düşüncesiyle resmi nikah yaptırdak. 4 defa düğün tarihi isitedik ama bir bahane gösterilerek düğün yaptırmadılar. şimdiyse aramızda ailesi yüzünden ömür boyu anlaşamayacağımız kaanatine vardık. kızla aramızda ayrılmaya karar verdik. ancak alilesinin haberi olunca kız çamura yattı. hiç birşeyden haberi yokmuş gibi davranmaya başlamış kendisiyle görüşmüyoruz. ailesi anlaşmalı boşanmaya razı değil tazminat nafaka peşinde yani kız bir gelir kaynağı gibi görülüyor. mahkemedede ayrılmak istemediğini söyleyeceğini söylemiş ama bu tazminat peşinde nafaka peşinde olan ailesinin kararı kendisi uygulamak zorunda kendisinde de bu para sevdası var. ancak biz hiç bir araya gelmedik aramızda bir cinsellik olmadı. çözüm isitiyorum . lütfen yardımcı olursanız.
ayrıca takılarımı vermiyorlar

Cevapla
ayşe 24 Nisan 2012 - 11:05

merhaba genel boşanma sebepleriyle ilgili bir ödevim var yardımcı olurmusunuz?

Cevapla
NUR 29 Mayıs 2012 - 08:12

İyi günler benim sevdiğim 9 aylık evli bunun 8 ayın da beraber yaşadılar yani düğünden 1 ay önce resmi nikahları kıyıldı.huzursuzlukları evlendiklerinin 3. günden itibaren başlamış ve 7 ay boşunca sorunları hep devam etmiş şimdi ise sevdiğimin eşi 1 ay önce ailesinin evine gitmiş ve karşı taraf boşanmak için bazı şartlar söylemiş nafaka,sevdiğimin arabası ve kız tarafının taktıkları bilezik ve altıları istemişler. Sevdiğim takılarını çeyizini ve aldıkları bazı eşyalarını verecek yalnız karşı tarafın istekleri bitmiyor. Çocuk filanda yok nafaka alabilir mi? yalnız sevdiğimin üzerine ne araba ne de ev hiç bir şey yok sadece sigortası var. Şunu da söylemek istiyorum suç tamamen karşı tarafta sevdiğimin annesine kadar evden kovmuş ve bana kimse karışamaz eşim dahi diyerek sevdiğimle tartışıyorlarmıştı. durum bu davayı genel boşanma olarak mı açacağız? bizden ne alabilirler? dava ne kadar sürer yardımcı olabilirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim…

Cevapla
Arzu 20 Haziran 2012 - 05:24

İyi günler, ben azeri vatandaşıyım, eşim Türk vatandaşı. 1 hafta önce evi bana haber vermeden terk edip Türkiye`ye dönmüş. Bu durumda boşanmak için nereye başvurmalıyım? Haklarım nelerdir? Önceden teşekkürler.

Cevapla
..... 02 Eylül 2012 - 19:06

aldatmayla ilgili bi dava açıcam.bunu ancak eşimin telefon görüşme ve mesaj kayıtlarıyla yapabilirim.mesaj kayıtlarını nekadar zaman öncesine kadar öğrenebiliyoruz

Cevapla
ayşe 05 Eylül 2012 - 11:34

iyi günler,2 yıllık evliyim.evliliğim ilk yıllarında eşimden her türlü şiddet ve hakaret davranışlarına maruz kaldım.zamanla atlattıgımızı düşünürken kendi ailesi ile sorunlar baş göstermeye basladı.eşimi çok sevdiğim için bunlara katlanırken.eşim benden uzaklaşmaya kendi ailesini benden daha üstün tutmya başladı.eşimin bu davranışıbende olumusz duygular uynadırdı.bana sahiplenmemesi,sanki laf olsun diye beni koruyormus gibi görünmesi beni büyük bir sıkıntı içerisine soktu.okulumu bitirdikten sonra buldugum işe karşı geldi.bende çalışmak eve destek olmam gerektiğini söylediğim halde beni dinlmedi.bende belki birşeylere destek olurum maddi açıdan rahatlarız diye denemeyi tercih ettim ama eşimi çoksevdiğim için işi kabul etmedim eşimi sectim.yalnız eşim beni şimdi istemiyor benim onu iş için terk ettiğimi düşünüyor boşanmak istiyor.ama ben boşanmak istemiyorum onu hala çok seviyorum.dava acacagığını söyledi ama hala ortada bir ses yok benı aramıyr sormuyor.ne yapmam gerektigini bende bilemiyorum tek bildiğim şey onu çok seviyor olmam.yardımcı olursanız çok sevinirim.

Cevapla
aloss 04 Ekim 2012 - 10:57

Eşimle anlaşmalı boşandım, ancak eşim şu anda görüştüğüm kişiye savcılıktan suç duyurusu yapmış. kasım 7’de dava varmış. görüştüğüm bayan eşime sadace bir tane mesaj göndermiş. mesajda da aramızdan çekil diye bir söylem var bunun dışında başka bir arama yada mesaj yok. Herhangi bir hakaret yada şahsı zedeleyici herhangi bir durum yok. Buradan ne çıkar bişey çıkar mı? Yardımcı olursanız sevinirim…

Cevapla
Emre 06 Aralık 2012 - 22:23

İyi çalışmalar sn. Avukat
Altı aydır evliyiz ve şuna inanın hzurulu olduğumuz hafta yok.
Her ikimizde karar vermiştik boşanmaya ve aramızda bir boşanma protokolü yaptık
(özelikle maddi mevzuları,kendisine ait olan tüm ziynet ve eşyalarını verdim)
ve karşılıklı olarak okuduk imzaladık .
Lakin şu an kendisi imzaladığı protokolü kabul etmediği gibi benden güya bende olan ziynet eşyalarımı talep ediyor şaştım kaldım.
Sorum şudur aramızda okuyarak imzaladığımız bu boşanma protokolü mahkemem geçerli sayar mı ve 1 yılı doldurma şartı aranıyor mu , aranıyorsada nasıl yapmalıyım.
Şimdiden çok tşk ederim cevabınız için

Cevapla
adem 31 Aralık 2012 - 21:24

mrb ismim adem öncelikle bizlere yardımcı oldugunuz için teşekkür ediyorum ben 31 yaşında 7 aylık evliyim evliligimizin ilk gününden beri sürekli tartışıyoruz sebeblerinden en önemlisi bana en başından beri yalan söylemeleri ilaç kullanıyomuş söylemedi sinir hastasıymış sölemediler nişanlılık dönemide kısa sürdü bende anlayamadım ayrıca biz 7 aydır hiç bir şekilde birlikte olmadık denedik hastaneye git dedim ,gittim dedi gitmemiş 2 kez ameliyat oldu şiddetli geçimsizlik yalan ve böyle bi durum var sizce ben boşanma davası açtıgımda hakimin kararı ne olur av.masrafı vs.ne kadar öderim tazminat nafaka gibi durumlarla karşı karşıya kalırmıyım aldıgım maaş belli işci maaşı şimdiden teşekkür ediyorum ..

Cevapla
şenay 23 Ocak 2013 - 12:50

merhabalar benimde benzer yaşantım var ve eşimle anlaşamıyorum ve eşimin artık yalanlarından bıkdım asla ve asla düzelmeyecegini biliyorum ve boşanmak istiyorum bir oglumuz var ve 4 yaşında oglumun velayetini ben almak istiyorum alabilirmiyim ve nafaka ve kendime tazminat almak istiyorum alabilmem mümkünmü bilgilendirirseniz sevinirim

Cevapla
MURAT KARADAŞ 21 Mart 2013 - 08:43

Hayırlı günler… Geçimsizlikten dolayı Annem babama boşanma davası açtı. Avukat annemin ifadesini almış. verilen ifade de yanlışlarda var doğrularda. Bu arada tazminat + nafaka olarak açıldı. Babam mahkemede ben karımı çok seviyorum vs. gibi söyleyeceğinden dolayı kaç ay yada kaç yıl ertelenir. Annem elinde hiç bir şekilde delil yoktur. Babam da delil olup da mahkemeye sunduğu zaman tazminat yada nafaka alabilir mi? Alınan ifade yeniden düzenlenebilir mi? Her iki tarafın ifadeleri alındıktan sonra mahkeme sürecine çıkılmadığı taktirde dava açan kişi davasını geri alabilir mi? Babamın üzerinde bulunan mal varlık kaç yılından sonra ortak olarak verilebilir? Bunun sonucu ne olabilir onu öğrenmek istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla
İYi GÜNLER…

Cevapla
murat murat 06 Nisan 2013 - 20:17

kendi sorularımı kendim cevaplayayım belki diğer arkadaşlara faydası olur.
yargıtaydan davam BOZMA ONAMA GELDİ bozma sebebleri karşı taraf için hakimin resen tedbir nafakasına karar vermemiş olması (bu benim suçum mu karar verdi de benmi itiraz ettim)ALLAH dan boşama ve kızımın velayetine onama cıktı bunada çok şükür şimdi karşı taraf karar düzeltmeye giderse tekrar yargıtaya gidecek bir kaç daha bekle karar düzeltmeye gitmezse tedbir nafakasından dolayı oda kötü tekrar mahkeme olacak onun yüzünü birkez daha görecegim onuda temyize gönderecek birkaç ayda öyle bekle hatta yıl biz erkeklere ALLAH yardımcısı olsun

Cevapla
yasinemre 12 Nisan 2013 - 12:02

Eşimden yaklaşık 8 9 aydır ayrıyız kendisi ailesinin yanında kalıyor.yaklaşık 2 yıl süren evliliğimiz boyunca şiddetli geçimsizlik eşimin intihar girişimleri hap içerek hastaneye kaldırılması kendini balkondan aşşağıya atmak üzereyken şikayet nedeniyle eve gelen polis ve benim gayretim sonucu son anda yakalamamız gibi durumlar yaşadım.eşim benden önce bir evlilik daha yapmış benimle evlendiğinde 20 yaşındaydı ayrıldığı eşinden hiç bi hak tazminat ve nafaka talep etmemiş ama benden tazminat ve nafaka alacağını aksi halde boşanmıycnanı söylüyor.bunun dışında 2 yıllık evliliğimiz boyunca çocuğumuz olmadı ben 22 yaşındaydım evlendiğimizde 2010 yılında evlendik yasin ismim çocuğumuz olmadı ve benden kaynaklı olmadığını öğrendik ancak ameliyatla düzelebileceğimi öğrendim ameliyat oldum ve düzeldim ama bu süre zarfı içinde eşimden iğneliyici laflar duydum çocuk yapamadığım için.son olarak ameliyat olduğumu belgeliyebilirim ve eşimin intihar ğirişimlerinide belgeliyebilirim bunlar mahkemede bana artı nasıl avantaj sağlıyabilir dezavantajlarım neler olur nafaka ve tazminat konusunda.şimdiden vereceğiniz her türlü cevap için teşekkür ederim hoşçakalın

Cevapla
özkan şen 20 Nisan 2013 - 12:18

merhaba eşimle 8 yıllık evliyiz daha öncede bir kere ayrıldık ve altı ay sonra tekrar evlendik ve bir kızımız oldu ama son iki senedir yine çekilmez bir hal aldı eşim üç ayrı anti deprasan kullanıyor ve aşırı dengesiz haretlerde bulunuyor ve biz tekrar ayrılmaya karar verdik kızımın velayetini nasıl alabilirim. ilginiz için şimdiden teşekkür ederim

Cevapla
murat murat 23 Nisan 2013 - 18:54

bildigim kadarıyla aranızdaki protokol kendi aranızda yapılmışsa geçersizdir noterden olması gerekir mahkemeye sunsanız bile hakim her iki tarafa da tekrar soruyor

Cevapla
Meryem 01 Mayıs 2013 - 05:43

Merhaba ben almanya doğumluyum ve 8sene önce almanyadaki arkadaşlar aile ve yeni işimi bırakıp eşim için Türkiye’ye yerleştim. Eşimden şiddet, hakaret ve tecavüze uğradım. Aileme anlatamadım 3 sene sonra kızım dünyaya geldi ama eşim devam etti. Geçen sene ilk defa 7 sene sonra çalıştım ve orda biriyle tanıştım, flirt vardı sadece ve facebook dan yazismalarimiz. Eşim izinsiz adrese girip bunları avukatına verip davayı açmış.1. Velayet 2. Aldattim diye tazminat istemiş 3. Boşanma davaları açmış. Şimdi benim sorularim:

1. Eşim izinsiz adresime girebilir mi ve bunları delil olarak ortaya getire bilir mi?

2. Kızım 5 yaşında velayeti bende kalır mi?

3. Benim gelirim yok hiç bir mirazim da yok benden tazminat isteye bilir mi?

Ilginiz için şimdiden teşekkür ederim.
Saygılarımla

Cevapla
murat murat 06 Mayıs 2013 - 18:04

sayın meryem uzun zamandır araştırmalar içindeyim kendi düşünceme göre cevap vereyim eşiniz cep tel bakar facenizede bakar aile içinde ses kaydı da yapar görüntü kaydı da. Boşanma davalarında bunlar delil olarak kullanır şahitler lede desteklerse hakim aleyhinize sonuç çıkarabilir.tazminat biraz zor alır burası Türkiye kadından tazminat almak çok zayıf. kızınızın velayetini hakimin kararına kalmıştır.Babanın durumu sizden çok daha iyiyse ve psikolog tarafın danda uygun görülürse alabilir YALNIZ şuna dikkat edin öğrendi gi günden itibaren altı ay geçmisse affetmişde sayılabilir

Cevapla
Orhan Eren 23 Mayıs 2013 - 19:56

ben öğretmenim.ikinci eşimle 2004 te evlendim.ilk evliliğmden kız evladım var.o zamanlar benim maaşım icralıktı.ikinci eşim icralık olduğumu bile bile evlendi.sonradan maddi durumlar düzeldi.geçenlerde ölen ablamın borcu yüzünden tekrar icra geldi.icralık olmam boşanma sebebimidir.aslında ben eşimi boşamak istiyorum.kendisine olan sevgim bitti.sevgimin bitiş nedeni kendisiyle evlenmeden önce babadan kalma üç dönümlük arsa ile öğretmen oluşum nedeniyle emekli ikram alma imkanımın olmasıdır.kardeşlerinden kaynaklanan durumdan dolayı emekli ikram ve üç dönümlük arsamı hakkında ileri konuşmaları,planlar yapmalarıdır.hatta eşim geçenlerde bana aldığın maaşında nasıl söz sahibi olabilirim diye sorması kendisine olan sevgimi bitirdi.şimdi ben senin icralık olman sebebiyle seni boşar sahip olduklarının hepsini alabilirim deyince bende hukuken alamazsın,kişisel edinimlere giriyor dedim.ama ben seni sana olan sevgim bitti diyerek seni boşayabilirim dedim.sevginin bitmesi boşanma sebebidir dedim.hakim san nafaka bağlar ama işe başladığın an o nafaka kesilir dedim.size sormak istediğim emekli ikramiyem paylaşım dışında mı kalıyor.? teşekkür ederim.

Cevapla
Sultan 29 Mayıs 2013 - 09:31

merhaba benim öğrenmek istediğim amcamın eşi sürekli evi terkediyor ve bu 20 yıldan bu yana böyle şuan kiştan bu yana yine evi terketti nerde olduğunu kimseye bildirmiyor 2 reşit yaşlarda oğulları var amcam çok mağdur bu durumda hakları neler bilmek istiyorum boşanma davası açmak istiyor fakat kadın boşanmayada olumlu bakmıyor heryerde evinin sorunlarını anlatıp amcamı suçlu göstermeye çalışıp itibarını ve onurunu zedelicek hareketlerde bulunuyor lütfen bu konuda sizden yardımcı olucak açıklamalar bekliyorum
teşekkürler iyi çalışmalar..

Cevapla
ela 01 Haziran 2013 - 07:12

merhabalar; benim sorunum şöyle biz eşimle 3-4 kez boşanmanın eşiğinden döndük sürekli telefonda başka kızlarla görüşüyo yakalıyorum kızıyorum oda üste çıkmak için bana bağırıp çağırıyo sonr ben evi terk edip annemlerin evine gidiyorum ama sonra geliyo yalvarıyo yakarıyo bidaha ypmicam diyo götürüyo beni ama senesi dolmadan aynı şeyleri tekrar yapıyo ve şuan aynı şeyleri tekrar yapıyo bi kızla görüşüyo şimdi henüz benim bildiğmi bilmiyo takipteyim ama kim olduğunu bilmiyorum kızın sadece numarasını biliyorum ne yaptıysam bilgilerine ulaşamadım bu şekilde hem eşime hem hem bu numaranın sahibine dava açabilirmiyim yada ne yapabilirim bana yardımcı olun lütfen çok çaresizim artık ağlayıp yalvarıp beni kandırmasını istemiyorum bıçak kemiğe dayandı çünkü

Cevapla
wapyolu 21 Haziran 2013 - 04:38

16 yıllık karım aralık 2013 ten beri benle yatmıyor ve yatagımada gelmiyordu. bende bu yüzden karıma ailsi hakkında küfürler hakaretler ediyordum. eşyaları kırıyordum. ben hakaret ettikçe o yataga gelmedi. bana sevgi ve saygısının kalmadıgını ve boşanmak istedigini söylüyordu sürekli. eşimin sinirleri iyice bozuldu. beni ısırmaya başladı. bende onu 19 mayıs 2013 günü dinen 3 kez boş ol deyip abisini arayıp bacını al götür dedim. 2 çocugumuda alıp evi terk etti. araya giren akrabalarımızda karımı ikna edemedi kesin boşanma davası açmam için zorluyor. yeni ev tutacak ama işi yok ablasında şuan . 1 haftaya kadar tutacagı eve benim evden eşyaların çogunu kamyon tutup onun eve taşıyacagıma söz verdim. karımada 2 kez farklı zamanlarda 500 ytl haçlık verdim. maaşım ortalama 1400 tl. oglum 13 kızım 15 yaşında ve onlarda beni sevmiyor ve boşanmamızı istiyorlar. ama ben karımı çok seviyorum ve boşanmak istemiyorum.beni neler bekliyor. bana tavsiyeleriniz varsa sevinirim.

Cevapla
ebru 10 Temmuz 2013 - 11:19

çok çaresizim lütfen yardım edin.eşimle 2006da tanıştık.hemen evlenmeye karar verdik.ama annesi daha ilk tanışmada beni istemedi.daha doğrusu eşimin bana olan aşırı sevgisini çok kıskandı.ben İngilizce öğretmeniyim.güzel bir bayanım.eşim mühendis.tek erkek çocuk.ikimiz de 33 yaşındayız.nişanı attım annesi babası ve eşimin beni ezdirmesi yüzünden.ama aylarca yalvardı.özür diledi.sözler verdi.2008de evlendik.ilk bayramda eşim herşeyi yüzüne gözüne bulaştırdı.hiçbir suçum yokken eşim de ailesi de beni suçladı.ayrılmaya karar verdim ama binbir özürle vazgeçirdi beni.benimle konuşmuyorlar.3 buçuk yıldır beni boşaması için baskı yapıyorlar.ayrılmıyor ama her bayram burnumdan getiriyor ve çocuk da istemiyor.2hafta önce yazlıklarına gitmeye karar verdik.ben herşeyi ayarladığını sanarken son dakika babamın haberi bile yok istemiyormuş dedi.ben de başıma geleceklerden korktum ve gitmedim.çünkü daha önce de eşimin yanında beni aşağılamış azarlamış ağlatmıştı.döndüğünde eşim ayrılmak istediğini söyledi.ailesi dışında bizim hiçbir sorunumuz yok.çok iyi anlaşıyor ve birbirimizi çok seviyoruz.şu an kararsız.mantıklı olanın ayrılmamız olduğunu söylüyor.ama yapamıyor.depresyonda.birlikte yapalım diyor.ben ayrılmak istemiyorum.ailesinin istememesi boşanma sebebi olabilir mi?hergün arıyorlar boşan diye.bu suç değil mi?ben istemezsem yine de boşayabilir mi beni?elinde beni boşamasını haklı çıkaracak hiçbişey yok.dört dörtlük bir eşim.sadece bayramda gelmedi diyebilir.o da benim suçum değildi.ama ben hala gitmem demiyorum.beni korursan cehenneme bile gelirim diyorum.ama ümidi kalmamış.bıkmış vs vs.sonuçta ben de yalnız gidiyorum bayramlara.birlikte aşacağız diyorum.kesinlikle elinden geleni yapmadı bu duruma son vermek için.boşanmayacağım siz de benim hatrım için barışacaksınız dese ailesine herşey düzelecek.ama o ailesiyle birlik oluyor.evli olduğu için suçluluk duyuyor sanki.mahkeme aile terapistine psikoloğa filan gönderir mi bu gibi durumlarda?evlilik kutsal değil mi?böyle bir sebepten boşanılır mı?hem de her yol denenmeden?çevremizdeki herkes bizi örnek çift olarak görüyor.mutluluğumuza imreniyor.yardım edin lütfen.sorularımı cevaplarsanız minnettar kalırım…

Cevapla
gizem 11 Temmuz 2013 - 23:26

merhabalar.ben 15 yıllık evliyim.10-13 yaşnda iki oğlum var.eşim son 4 yıldır bi kardnla birlkteve o kadından 7 aylık bir kızları var.eşim kadından ayrılmak istiyor ama kadınne çocuğu gösteriyor,nede evdeki eşyaları veriyor.çocuğun velayetini alma şansımız nedir.kadın hamileilk öncesi ve hamilelk süresince iki kez intihar girişimnde bulunmuştu.eşim çocuğu grmeye gittğinde eşimden şikytçi oldu ve uzaklştırma kararı aldı 3 ay.evdeki eşyaları ve çocuğu almak için neler yapmalıyız.şansımız nedir aydınlatırmısınız.teşekkür ederim.saygılar…

Cevapla

Yorumunuzu Bekliyoruz !