Anasayfa Boşanma Dilekçeleri Ayrılık Nedeniyle Boşanma Talebi Dilekçesi Örneği

Ayrılık Nedeniyle Boşanma Talebi Dilekçesi Örneği

Yazar: Editör

……….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI               :…….                                   

VEKİLİ               :…….          

DAVALI               :…….

KONU                 : Ayrılık Nedeniyle Boşanma

AÇIKLAMALAR          :

1-Müvekkilimiz davalı ile 13 yıldır evlidir. Evliliklerinde Ayşe ve Arzu isimli 8 yaşlarında ikiz kızları bulunmaktadır. Evlilik kayıtları,……. İli,……. İlçesi, ……. Mahallesi, ……. Cilt No, …….Sayfa No ve ……. Kütük Sıra Nodadır.

 

2-Müvekkilimiz, eşinin evlilikle ilgili görevlerini yerine getirmemesi ve çocuklarını ve eşini ihmal etmesi nedeni ile …….’ nde……. Esas sayılı dosya ile boşanma davası açmış, mahkeme ise bu davada taraflar için bir yıllık ayrılık kararı vermiştir. Mahkemenin ……. tarihli ve …….Karar Sayılı kararı taraflara tebliğ edilmiş ve kesinleşmiştir.

 

3-Kesinleşme tarihinden itibaren bir yıl geçmesine rağmen taraflar arasında uzlaşma olmamış ve fiilen de bir araya gelmemişlerdir. Tarafların boşanmalarına karar verilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER       : MK, HUMK. Ve  ilgili yasa maddeleri.

 

KANITLAR             : Nüfus kayıtları,tanık beyanı,

 

CEVAP SÜRESİ         : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU         :

Açıklanan nedenlerle  tarafların  boşanmalarına, küçük kızların velayetinin davacıya verilmesine,yargılama giderlerinin   davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

………………..

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

Yorumunuzu Bekliyoruz !