Anasayfa Evlilik Psikolojisi Ana Kuzusu Erkekler

Ana Kuzusu Erkekler

Yazar: Editör


Evlilik problemlerinin bilinmeyen ana nedenlerinden birisi de bağımlı çocukların evlilikleridir. Çocuğundan kopamayan bağımlı anneler hem çocuğuna hem de onun eşine neler yaşatıyorlar? Mutluluk hayali ile başlanan evlilikler bağımlı annelerin hangi davranışları nedeniyle kabusa dönmemektedir? Eşi ve annesi arasındaki rolünü doğru belirleyemeyen erkeklerin ruh dünyalarında neler yaşanır? Anneler neden gelinlerini çocuklarından kıskanır ve neden sürekli gözden düşürmeye çalışır? Eş ve anne ile sağlıklı ilişki nasıl kurulur doğru iletişim nasıl sağlanır?

Tüm bu soruların cevaplarını Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi’nden psikiyatri uzmanı Dr. Barış Önen Ünsalver Hürriyet Gazetesinden Uğur İlyas Canpolatla Konuştu.

– Anne bağımlısı kişiler evliliklerinde de neden aynı alışkanlıklarını sürdürürler, annelerinden kopamazlar?
Çünkü başka türlü bir hayatı bilemezler. Anne, hayatlarında hep birinci sıradaki yerini korumuştur ve annelerinin yerini bir başkasına bırakabileceği söz konusu olamaz. Anneleri adeta kişiliklerinin bir parçasıdır. Annenin onayı olmadan kendi başlarına karar vermeleri neredeyse imkansızdır. Verseler bile anneden gelecek tepki korkutucudur.

– Anneler çocuklarının evliliklerine müdahil oluşlarından dolayı mutsuz olmalarından neden rahatsız olmuyorlar?
Anneler çocuklarının mutsuz olduğunun ya farkında değildir, ya da yaptıkları müdahalenin doğruluğundan o kadar emindirler ki çocuklarının kendilerini anlayacağını ve hatta teşekkür edeceğini bile düşünebilirler. Bu anneler hala çocuklarını gerçek bir yetişkin gibi görememektedirler ve küçük bir çocuklarmış gibi onların hayatını düzenleme hakkını görürler kendilerinde.

– Anneler ikinci kadın olarak mı görüyorlar gelinlerini?
Yanıtı biraz zor bir soru bu aslında Uğur Bey. Bilinçli olarak anneler ya da babaların çocuklarına cinsel duygular beslemesi kabul edilemez bir tabudur. Ama anne için bilinçdışında oğlu bir sevgili gibiyse gelin de “ikinci kadın” olarak görülebilir. Hatta bu nedenle oğullarının seçtiği gelin adayını bir türlü beğenmeyebilirler. Bunun yanı sıra eşleriyle ilişkilerinde duygusal doyum yaşayamayan bazı kadınlar oğullarını eşleri yerine koymuş olabilirler ve bu durumda oğullarının da kendilerini terk ettiği hissine kapılıp gelinlerini bir rakip gibi görebilirler.

– Oğlu ve gelininin arasında yatan annelerin de varlığını duyuyoruz. Durum bu kadar ileri boyutlara varır mı gerçekten?
Ne yazık ki varabiliyor. Az önce bahsettiğim anne oğul sevgili ilişkisi her ne kadar bir tabu olsa da bazen bu durumun bilinçdışına atılamadığını görüyoruz.  Bazen de sevgili ilişkisinde farklı olarak anne hayat boyu oğlunun ruhsal gelişimini o kadar çok engelliyor ki oğlu ruhsal yapı olarak adeta bir bebek gibi kalıyor. Nasıl bir bebek her şey için annesine ihtiyaç duyarsa o da kocaman bedenine rağmen bir bebek gibi davranıyor.

– Anne bağımlılığı nedir tam olarak? Tanımlar mısınız?
Yetişkin bireyin sorumluluklarını yerine getirememe ya da yerine getirmesi gerektiğinde yoğun sıkıntı bunaltı yaşama ve kendi başına karar alamama, böyle durumlarda çözümü hep anneden bekleme tablosuna anne bağımlılığı denebilir. Hem kadın hem de erkekte olabilir. Aslında “anne” ile kastedilen her zaman biyolojik anne olmayabilir. Bebeklikten itibaren birincil bakıcıdan bahsedilmektedir. Doğumdan itibaren çocuk annesine bağımlıdır, bu bağımlılık bağlılığa geçemediğinde anne bağımlılığı oluşuyor.

Anne bağımlılığı nasıl oluşuyor?
Ortalama üç yaşına kadar çocuk anneye bağımlıdır. Üç yaştan itibaren çocuk yavaş yavaş anneden ayrılarak birey olmaya başlar. Artık annesi sürekli orada yanında olmasa da, anneye duyduğu özlem ve rahatsızlığa rağmen anneden ayrı olarak hayatını sürdürebilir. Bu döneme kadar doğumdan itibaren bebeğin yanında olma, ihtiyaçlarını karşılama, yani bebekle olumlu, doyurucu ve tutarlı bir ilişki kurmanın sonucu olarak çocuk anneden ayrılmayı başarabilir. Böylece anne yanında olmadığında ondan nefret etmez. Kendi başına oyun oynayabilir. Arkadaşlık ilişkisi kurmaya başlayabilir. Bu aşamalarda sorun yaşanmışsa, yani anne özellikle ilk üç yıl yeterince doyurucu olmamışsa çocuk anneden uzaklaşmaktan korkuyor. Ayrıca bebeğin ayrılmasında annenin verdiği tepki de önemli. Anne ne kadar doyurucu bir anne olursa olsun, eğer bebeğinden ayrılmaya hazır değilse ve bebeğin kendinden uzaklaşıp kendi dışındaki dünyayla tanışmasını engelleyen bir tavır sergiliyorsa gene anne bağımlılığı oluşuyor. Mesela çocuğu düşüp yaralanmasın diye sokağa çıkmasını engelleyen ya da hasta olmasın diye başka çocuklarla oyununa izin vermeyen anne çocuğun hayata karışmasını engelliyor. Böyle anneler “yapamazsın, beceremezsin” diyerek çocuğun becerilerinin gelişimini köstekliyorlar. Bazen de aşırı doyurucu bir anne çocuğun başka kişilere merak duymasını kendi sınırlarını zorlamasını engellemiş oluyor. Çocuğun her işini onun yerine yapıldığı, daha dile getirmeden istekleri anlaşılıp yerine getirildiği zaman çocuğun kendi başına bir şeyleri başarmak için arzusu olmuyor, bu yüzden de yalnız kalınca eli ayağına karışıyor.

– Bu durumda yanlış eğitimin etkisi nedir?
Yanlış eğitimin pek bir rolü yok. Çünkü bu annenin kendi kişiliği ve eşiyle kurduğu ilişkiden etkilenen bir durum.

– Anne bağımlısı erkeklere gölge tipler diyebilir miyiz?
Evet diyebiliriz rahatlıkla. Annelerinin gölgeleri ya da annelerinin bir uzantısı. Birey olamamış kişiler.

– Hem anneyi hem de eşini idare etmek zorunda kalan erkek neler yaşıyor?
Sürekli yetersizlik, gerginlik, suçluluk duyguları yaşıyor ve bunlara tepki olarak kolay sinirlenme ve huzursuzluk gelişiyor.

– Anne bağımlısı erkeklerde sanırım özgüven sorunu yaşanıyor? Neden burada dik duramıyor dersiniz?
Hayatta bir şeyleri kendi başına yapmasına izin verilmemiş kişi elbette ki kendine güvenemez. Dik durmanın kabul edilemez olduğu, öğretilmediği ve teşvik edilmediği yerde boyun eğmekten başka davranış beklememek gerekir.

Bu çocuklar neden eşine değil de annesine yönelerek mutsuzluğu seçiyorlar?
Anneyle kurulmuş olan bu sağlıksız ilişkide kendi başına var olamamış erkek adeta halen annesinden beslenmeye devam ediyor. Böyle olunca anneden ayrılmak ölüm demek olur. O halde yaşayabilmek için annesini seçmekten başka çare yoktur. Mutsuz da olsa bildiği tek yaşama biçimi budur.

– Anne bağımlısı olan erkeklerin sık yaşadığı evlilik sorunları nelerdir?
Eşle sık sık tartışmalar, evlilikte mutsuzluk, cinsel ilişki sorunları olabiliyor.

– Çocuğunu kendine bağımlı eğiten anneler baskın karakteri olan kişilerden mi çıkmaktadır?
Baskınla kastedilen müdahaleci, herkese kendi istediğini yaptırmaya çalışan, tüm dünya kendi etrafında dönüyormuş gibi hisseden kişilerse, evet böyle anneler kendilerine bağımlı erkekler yetiştirebiliyor. Bununla birlikte, kendi annelerinden yetersiz ilgi görmüş, evlenince de kocasından ilgi görememiş kadınlar anne olduklarında mağduriyetlerini sızlanarak, hasta olduklarında sıkıntılarını abartarak çocuklarının ilgisini alan geri plandaki kişiler de olabilir.

– Bu anneler çocuklarına davrandıkları gibi eşlerine de davranmakta mıdır?
Çoğunlukla hayır. Zaten eşlerinden yeterli ilgi göremeyen kadınlar ilgiyi oğullarına aktarmaktadırlar denebilir. Kendisi de kendi kararını verme becerisine sahip olamamış anne ancak çocukları adına karar vererek neredeyse yetişkin bir insan gibi olur.

Oğlunu kendine bağımlı yetiştiren annelerin bazı korkuları olduğunu düşünebilir miyiz?
Yalnız ve ilgisiz kalma korkusu olabilir. Zaten çoğunlukla çocukluklarında kendi anneleriyle doyurucu olmayan bir ilişkisi olan kişilerdir.

– Sevgi açlığı yaşamış olmanın bu yaklaşımda bir etkisi var mıdır?
Evet. Az önce söylediğim gibi anneyle babayla doyurucu bir ilişkisi olmayan kişi kendini güvenli hissedemez. Hayata bağlanması güvensiz biçimde olmuştur. Anne de aslında yetişkin olamamıştır.

– Bir yandan da kendisini oğlu olmadan eksikli görme eğilimi var gibi geliyor bana ne dersiniz?
Elbette, anne olan kadın oğluyla birlikte bütün bir insan olabilmiştir çünkü. Oğlu onun eksik parçalarını tamamlama işlevi görmüştür hep.

– Burada erkeğe düşen nedir? Bu durumu nasıl düzeltebilir?
Erkek, eşini ön plana almalıdır. Anneyi dışlamamalı, ama ona sınırlarını göstermelidir.

– Bağımlılık ilişkisinde bir mesafe sorunundan bahsedilebilir mi o halde?
Elbette, bağımlı olunan kişiyle sınırlar karışmış gibidir. Anne çocuğunu halen karnındaki bebek gibi görmekte ve çocuk da hala annesinin bir parçası sanmaktadır kendisini.

– Oğlu ile bağımlılık yaşayan anneler, çiftlerin cinsel yaşamlarına da olumsuz bakıyorlar mı?
Bazen gelinlerine karışan, tavsiyelerde bulunan, cinsel ilişkiyi sorgulayan anneler olduğunu duyuyoruz. Gelinine iç çamaşırı alan ya da dolaplarını karıştıran anneler olabiliyor. Oysa mahrem bir konu olan cinsel hayat sadece karı kocanın meselesi olarak kalmalıdır.

– Anne bağımlısı erkeklerle evli olan eşler sanırım büyük bir yıkım yaşıyorlar?
Evet kesinlikle. Evlilik doyurucu olamıyor. Eşlerin kendilerine olan güveni sarsılıyor. Eşlerine duydukları saygı ve sevgi sarsılıyor. Çoğu zaman klinik depresyon ya da konversiyon bozukluğu denilen psikiyatrik tablolar gelişiyor ve tedavi görmeleri gerekiyor.

– Onlara neler önerirsiniz? Neler yapmalılar?
Eşlerinin yaşadığı zorluğu, çaresizliği görüp, bu durumun kendileriyle ilgili olmadığını anlamaya çalışmalılar öncelikle. Buradaki sorunun anne-oğul ilişkisinde olduğunu düşünürlerse kendilerini sorundan dışlayabilirler. Eşlerine destek vermeye çalışmalılar. Ancak, eşlerine yaşanan sorunu da gösterip eşlerinin de “artık” bir yetişkin gibi sorumluluk alıp annelerine sınır koyma konusunda teşvik etmelidirler. Eşler kendi sınırlarını koyarak hep müsamahalı olamayacaklarını anlatmalılar.

Burada size göre tedavi gerekiyor mu?
Bağımlılığın derecesi ve yarattığı sorunların şiddetine göre evet tedavi gerekli olabiliyor.

– Tedavide kimin destek alması gerekiyor? Anne mi, erkek mi? Yoksa her üçü mü?
Bence her üçü mutlaka psikolojik destek almalıdırlar. Profesyonel yardım zorunludur.

– Sessiz kalınarak mutlu olunabilir mi?
Hayır. Sessiz kaldıkça zaman içerisinde kadınlarda depresyon gelişebilir, ya da boşanmaya kadar gidilebilir. Burada önemli olan çıkan sesin ne şiddette çıktığıdır. Yapıcı olmayan ve özellikle eşe karşı “hep annenin yanındasın” tarzında suçlayıcı yaklaşımlar işe yaramayacaktır.

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

65 Yorumlar

sevda 23 Ağustos 2013 - 00:27

Ayni sorunla bende karsilastim ve sukurler olsuln ki kina geceme 1 gun kala nisan atildi ‘anemi aglatan biriyle olamam’ diyip giden nisanlim her aramizda gecenleri annesine ablaaina anlatiyodu bende gecer sabresim guzel olacak hersey diyerek dugun arefrsine geldim nikahimiz olacak arayip haber vermeyen babasina arattiran bi adam…evet sevdim cok sevsim ama degmeyecek biriymis bunu daha iyi anliyorum ve kendimi cok sansli goruyorumevlenseydik bosan demeleriyle bosanirdi

Cevapla
Emine 09 Ağustos 2014 - 10:36

Aynı benim kocam , ne yazık evlenmeden tanıyamadım, evliliğimizin birinci günü eşimden istediğim bir şeyi ” anne emine … İstiyor napayım” diye sorduğunu duyunca, eyvah dedim ama iş iştn geçti, üç yıldır ewliyiz, bir barışık bir dargın .. Hele yaz tatilleri kabusummm

Cevapla
ela aydin 27 Eylül 2014 - 12:43

Esime her dokunusumda annesi hep alkimda her an aklimda ne yapmaliyim bilemiyorum hergün annesini ariyor, yanina gidemedimi de neden gelmiyorsun diye kiziyorum diyor. Benim icin aramizda annesi var hep. Hep annesiyle dertlesiypr, herseyi anlatiyor. Bana bazen onlarin yanina gitmedim diye yalan da söylüyor, veya annesiyle yazisiyor, kim yazdi diyorum, annem yazdi diyr yalan söylüyor. Herseye karismak istiyor. Artik rüyalarima bile giriyor. Yatakta yanimizda yatarkene gördüm rüyamda… napmaliyim ben artik bunaldim hergun morelim bozuk

Cevapla
gamze 13 Haziran 2015 - 15:02

Aynı sorunları yaşıyorum kaynanam çok baskın karakter hep benim dediğim olsun istiyor eşimde ona çok bağlı hatalarını görmüyor ona benden daha çok değer veriyor evliligimizi annesi istedi evlendi 1 yıl oldu ama kaynanam sürekli hayatımıza müdahil konuştum onu karşıma aldım yapma dedim tartıştık herseyi yalan yanlış eşime de anlatmış eşim kaynanam bu işi ben yaptım ben bozacagim diyor eşimde bana çok soğuk davranıyor resmen annesinin gözüne girmek için yuvamizi bozacak bide akrabayiz ne yapmam lazım bana yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkürler

Cevapla
MG 30 Haziran 2015 - 12:25

Henüz nisanliyim. Ve nişanlim ilk tanıştığımiz gün bile eğer ailem istemezse askimdan olsemde bırakırım seni dedi. Ama benim anne ve babam ayrı ve aile ortamı hasretimden kendimi sevdirip benimde seveceğimi düşündüm. Şuan için kaynanamla aramda bir iki sıkıntı dışında birsey olmadı fakat nisanlimin dengeyi kuramadigini görmeye başladım . Annesiyle günde en az 20 sefer konuşuyorlar benimle en fazla 3 sefer. Is konusunda annesi ne derse onu aklına alıyor düşünüyor mantıklı olduğuna karar verip onu hedef haline getiriyor ve ben bu durumda çok geri planda kaldığımı hissetmeye başladım. Aslında ayrı şehirlerde yaşıyoruz okul ve is icin istanbulda yaşıyor . Ama yakın zamanda ondan da olacağım sanırım. Annesi buraya dukkan aç demiş ve büyük ihtimalle bi kaç ay sonra bunu yapmak için gidecek en güzel zamanlarımi yasayamayacagim gibi . Mesela suan Ramazan icin ailesinin yanına gitti 10 günlük diye gitti simdi bayramdan sonra dönerim dedi. Neden diye sorduğumda orda ne yapıcam annem öyle yap dedi dedi. Ben mi abartiyorum bilmiyorum ama annenle ilişkin evlenince de böyle mi olacak dediğimde evet cevabını alınca buraya yazmak geldi içimden. Yardım edin ne yapmalıyım?

Cevapla
Mihriban Gümüştekin 30 Haziran 2015 - 23:21

Henüz nisanliyim. Ve nişanlim ilk tanıştığımiz gün bile eğer ailem istemezse askimdan olsemde bırakırım seni dedi. Ama benim anne ve babam ayrı ve aile ortamı hasretimden kendimi sevdirip benimde seveceğimi düşündüm. Şuan için kaynanamla aramda bir iki sıkıntı dışında birsey olmadı fakat nisanlimin dengeyi kuramadigini görmeye başladım . Annesiyle günde en az 20 sefer konuşuyorlar benimle en fazla 3 sefer. Is konusunda annesi ne derse onu aklına alıyor düşünüyor mantıklı olduğuna karar verip onu hedef haline getiriyor ve ben bu durumda çok geri planda kaldığımı hissetmeye başladım. Aslında ayrı şehirlerde yaşıyoruz okul ve is icin istanbulda yaşıyor . Ama yakın zamanda ondan da olacağım sanırım. Annesi buraya dukkan aç demiş ve büyük ihtimalle bi kaç ay sonra bunu yapmak için gidecek en güzel zamanlarımi yasayamayacagim gibi . Mesela suan Ramazan icin ailesinin yanına gitti 10 günlük diye gitti simdi bayramdan sonra dönerim dedi. Neden diye sorduğumda orda ne yapıcam annem öyle yap dedi dedi. Ben mi abartiyorum bilmiyorum ama annenle ilişkin evlenince de böyle mi olacak dediğimde evet cevabını alınca buraya yazmak geldi içimden. Yardım edin ne yapmalıyım?

Cevapla
Kübra Kılıç Kişmir 07 Temmuz 2015 - 23:26

Malesef bu durum yuzunden su anda bisanma safhasindayim evleneli iki ay oldu daha ve ikinci evliligim mahfoldum.Kaynanam tam bir yalanci esimde ona uydu kavga ggürültü derken kafayi siyirmak uzereydim. Kadin oglunu kocasi gibi görüyor 75 yasinda zayiflama ilaclari kullanip korse takiyor genclesmeye calisiyor. Kayin valideme ben sizofrenim demisim ve bunun gibi nice yalanlar. Eski esinide ayni bahaneyle bosamis bosanma tutanaklarini gordum. Umarim baskasininda basini yakmazlar 🙁

Cevapla
Y.S 29 Temmuz 2015 - 10:52

Sevgili M.G bence bir an önce ayrıl.Ben 2 yıllık evliliğimi eşimin birey olamamasından yani annesinin eteğinden çıkamamasından bitirdim.Hiç gerek yokmuş aslında,değmezmiş.Birey olan biri çıkar karşına.

Cevapla
Semra 07 Ağustos 2015 - 02:38

Arkadaşlar ben maaleesef 9 yıldır böyle bir adam ile evliyim. Boşanmayı çok istiyorum ama 2 yavrum var ve 3. Yolda. Nışanlı olan arkadaşkara söylüyorum. Ben nişanlıyken farkettim ama evlenince değişir dedim gözardı ettim. Hiç öyle olmadı. İşin aslı ayrılın. Eliniz kolunuz bağlanmadan bırakın gitsin. Sonra hiç yapamazsınız. 9 yıldır rahat uyku uyumadım. Sakın değişir demeyin. Asla değişmiyolar.

Cevapla
Duru Baştürk 16 Ekim 2015 - 23:01

Nişanlı arkadaşlar bir saniye bile tereddüt etmeyin. Ayrilin. Ayaklari yere sağlam basmayan ana kuzusu karaktersiz erkekler sizi sizden eder. Evlendikten sonra daha da düşkün oluyorlar. Herşeyi ananelerine danisiyolar. En basit meselelerde bile kendi baslarina karar alamiyolar. Bu durum esinize olan sayginizi yitirmenize sebep oluyor. Onlari düzeltemiyosunuz. Var gücümüzle zorluyosunuz. Sakin bir insanken hircin asabi kontrolsüz bir insan oluyorsunuz. Ve bir gün benim gibi esinizin annesine en çok seni seviyorum dediğini duyuyosunuz. Kalbiniz kiriliyor. O zaman bütün davranislari mantikli geliyor. Ana kuzusu sahsiyetsiz bir insan olduğunu kabullenip kendi kararini kendi veren kişilikli bir erkeğin hayalini kuruyosunuz. Bu da sizi boşanmaya bir adim daha yaklastiriyor. Ayrilin

Cevapla
Zinet bilir 02 Ocak 2016 - 20:35

Arkadaşlar bnde aynı şekilde eşim evlendikten sonra öyle bir degistiki. Babası yanımda ossurdu eşim ne var osursun babam o bnm. Annesi önümüzde tavukları kaçırdı yemekte annem o bnm diye anasını savundu hep. Şimdi boşanmak uzereyiz çocuk yok sukur. Peki sonradan pişman oluyolarmi?

Cevapla
sule sari 21 Şubat 2016 - 20:04

Kizlar genelde erkeklerin anneleti degerlidir.ayni seyleri bende yasiyoruum akilli olun annesinin eline malzeme vermeyin saygisizlik gibi ve asla surekli annesini kotulemeyin ve ortamini yakaladiginizda yumusak yumasak dertlesin ignelmeden esinizin hatalarini soyleyin ama altin kural iglenemeden yumusak yumusak biz kadinlar sezgileri kuvvetli varliklariz yete\ekletinizi kullanin herkesin hayati dory dortluk degil mucadele edin siki siki sarilin esinize yuvaniza ayrilmak kavga cozum degil akilli olun mutlu olan kadinlar hep sabirla mucadale eden kadinlardir

Cevapla
anonym 26 Şubat 2016 - 13:47

Burada cok bos konusan bayanlar var!!! N3 hikmetse hep nisanlilik zamaninda oluyor!Benim anem haftada tas patlasin birkere arar aramaz! Acil birsey olacakki iki kere arar. Ben aneme bir mesaj cektigim zaman, mesela anacim nasilsin diye, benim hanim kavga edecek durum yaratmaya calisiyor. Anem birkere beni sarsin oda ayda bir kere denk gelen birsey, esim cildiriyor! Esime yüz kere söylemisimdir, nadir olan hateketlerdir bunlar diye, ama anlamak istemiyor! Bu hareketlerden dolayi benim esim benim gözümde kücülüyor!!!! Benim hanim mesela heegün anesinin babasinin kardeslerinin sesini duymadan yapamz, ama her allahin günü. Gecende Esra Erola baktim, evet erkek olarak, birinizden biri kesin seyretmisdir, ve esra erol ne dedi? Torunlarin agzindan ananne kelimesi düsmes oldu, niye gelinler öyle yetistiriyor diye!!!! Babane, yani damadin annesi, bu durumdan mahrus kaliyor! Kadinlat bu sekilde davrandiktan sonra, biz erkekler nasil davranalim?

Cevapla
Leyla ölmez 08 Mayıs 2016 - 22:47

Henüz nişanlıyım,üç ay sonra düğünüm var. Aileler tanışmadan öncr annesinin beni çok sevdiğini söylüyordu,nişandan sonraki hafta ben annesini ve kızkardeşini aramadığım için bana tavır almışlar,ki o hafta hep tartışmalı geçti,neden nişanlandım ben diye düşünüyordum.sonra laf arasında bana tavır aldıklarını fln söyledi.
Anne ve kardeşiyle daha iyi olunca ben,bizim ilişkimizde bi ölçüde düzeldi
Ama şuan sanıyorum yine tavır aldılar.ve nişanlımda garip bi halde
Bi olay karşısında hemen annesini arayıp “anne leyla ……yaptı” diyo ve bu beni rahatsız ediyo

Cevapla
zulfiye 08 Haziran 2016 - 20:20

Bende 6 yıllık evliyim eşimin annesi tam bir baskın karakter ilk bir oturduk banyomuza kadar karıştırdı bi yere giderdim cekmeceleri kadar karıştırır di sonra ayrı eve çıktık ama yine olmadı hep karışıyor eşimi arayıp sürekli dolduruyor eşimde beni dovuyor bi tane kızım var onun için hep susuyorum eşim tam bir ana kuzusu hep annem haklı diyo darp raporum bile var elimde anası dövdü rapor aldım halen anam haklı diyo

Cevapla
1 2

Yorumunuzu Bekliyoruz !