Anasayfa Boşanma Psikolojisi Aldatmanın Psikolojisi

Aldatmanın Psikolojisi

Yazar: Psikolog Kader ALICI

Aldatma, aldatılma, çapkınlık yıllardan beri tartışılagelen bir konudur ve belki de insanlık tarihinin en eski çağlarından beri değişmeyen gündem maddelerinden biridir.
Aldatma çok büyük boyutlu bir sözcüktür. İçeriği çok kapsamlı olmakla birlikte her bireye göre farklı şekilde değerlendirilip yorumlanabilir. Bazı kişilere göre sevgililerinin ya da eşlerinin başka kişilere bakması ya da başka kişileri düşünmesi aldatma olarak değerlendirilirken; bazı kişilere göre ise sadece cinsel aktivitede bulunması aldatma olarak değerlendirilebilir. Evlilik dışı seks ya da ikili ilişki dışına yaşanan seks yaygın olarak onaylanmamasına rağmen, herkes tek eşli ilişkiler içinde değildir. Bazı insanların sürdürmeye çalıştıkları öncelikli ilişkilerinin dışında yaşadıkları cinsel ilişkileri de vardır. Fakat aldatmayı sadece cinsel ilişki düzeyine indirgemek ve tanımlamak yanlıştır.

Aldatma nedir?
Aldatma, partnerler arasındaki anlaşma ve güvenin başka bir birey tarafından duygusal ve cinsel olarak ilişkiye dâhil olması ile bozulmasıdır. Yapılan araştırmalar sonucu iki çeşit aldatma türü olduğu bulgulanmıştır: Duygusal aldatma ve cinsel aldatma.
Sürmekte olan ilişkisi varken bir başkasıyla cinsel ilişkiye girmek ’cinsel aldatma’ olarak tanımlanırken, yine bir ilişki yaşarken bir başkasıyla duygusal bir yakınlık yaşamak, bir başkasına aşık olmak, bir başkasıyla özel paylaşımda bulunmak ‘duygusal aldatma’ olarak tanımlanmaktadır. Ancak ‘Eşler arasında cinsel aldatma önemli değil, duygusal aldatma önemlidir.’ diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü cinsel aldatma, eşler arasındaki duygusal bağların zayıflamasına ya da kopmasına neden olacaktır.
Araştırmalar göstermiştir ki, aldatmaların 2/3’ü hem duygusal hem de cinsel bileşen içermektedir.
Kadınlar aldatmaya sunulabilecek gerekçelerin seksle değil de, aşkla ilgili olmasını daha kabul edilebilir görmektedirler. Erkeklerin aşkı ve seksi birbirinden ayırdığı, fakat kadınların aşkın ve seksin birlikte gittiğine inandıkları gözlenmiştir. Kocasının cinsel bir ilişki içinde olduğunu fark eden bir kadın, otomatik olarak kocaların artık kendilerine değil de başka birine aşık olduğu yargısına kapılırlar. Çünkü aşk, aldatma için kendilerinin kullanacağı bir gerekçedir. Diğer yandan esinin başka biriyle duygusal yakınlık içinde olduğunu fark eden koca, bu ilişkinin cinsel bir yanı olmadığına inanmakta güçlük çeker. Kadınlardaki aşk atfı gibi, erkeklerdeki cinsellik atfı da kendi eğilimlerinden kaynaklanmaktadır. Kadınların ilişkilere daha az cinsel atıf yaptıklarını belirtilmektedir. Aynı zamanda aldatan kadın aldatan erkeğe nazaran yeni ilişkisine daha bağlı olarak nitelendirilir.
Evli bir adamın bekar bir kadınla birlikte olması, evli bir kadının bekar bir adamla birlikte olmasıyla karşılaştırıldığında, evli adamın ilişkisi daha az aşk ve bağlılık içermektedir. Ayrıca evli adamın evli kadına göre, evlilik dışı ilişki yaşadığı kişiyle evlenme olasılığı daha az, evlilik dışı ilişki yaşama olasılığı ise daha fazla olarak algılanmaktadır.
Cinsel ve duygusal aldatmanın birbirinden farklı iki durum oldukları ve farklı duygu durumlarına sebebiyet verdikleri görülmüştür. Duygusal aldatma koruyucu kıskançlık duygusunu uyandırırken, cinsel aldatma öfke uyandırabilir. Kadınlarda kıskançlığın baslıca sebebi, karsı tarafın fiziksel çekiciliği iken, erkekler karsı tarafın sosyal baskınlığını daha önemli bir kıskançlık sebebi saymaktadırlar. Duygusal aldatmanın kadınlarda ve erkeklerde cinsel aldatmaya göre daha fazla incinmeye sebep olduğu görülmüştür. Cinsel aldatma ise her iki cinste de öfke ve iğrenmeye yol açar. Aldatılma sonucunda yaşanılabilecek en yaygın duygu durumu ise kıskançlıktır, kadınların aldatmanın bütün boyutlarında –cinsel, duygusal, cinsel ve duygusal- erkeklerden daha fazla stres yaşadıkları ve partnerlerinin aldatmalarında daha az sorumluluk hissettikleri sonucuna ulaşmıştır. Bu araştırmasında cinsel aldatmayı duygusal aldatmaya göre bireylerin kontrolü dışında gelişen bir olay olarak tanımlamaktadır. Aynı araştırmada kişilerin duygusal içerikli aldatma sonucunda daha fazla sorumluluk duydukları yargısına varılmıştır. Cinsel aldatma fiziksel çekiciliğe bağlanırken, hem cinsel hem duygusal aldatmanın sadece fiziksel çekicilikle açıklanamayacağı belirtilmiştir.
Aldatmanın Nedenleri
Aldatma nedenlerinin başında duygusal anlamda yalnız bırakılma gelmektedir. Daha sonra eş ile iletişim kuramama, cinsel sorunlar yaşama, aşık olma, aşklara özgü heyecanın dayanılmaz tadı, karşı cinsin cazibesine kapılma, sürekli aldatma eğilimi, bir ilişkinin içine istemeden çekilme, aldatan arkadaşları taklit etme isteği, egonun tatmin edilme hissi, korunmaya muhtaç, tehlikede veya zor durumdaki karşı cinse karşı gelişen hamilik hissinin zamanla birlikte olma isteğine dönüşmesi, yaşamın diğer alanlarında başarı gösteremeyip seksüel başarılarla avunma isteği, 40 yaş bunalımı, hiperseksüel bir gen taşıma, manik hasta olma, çapkınlıkla sakinleşme isteği, eşcinsel dürtüleri bastırma ve gizleme eğilimi, İş stersini yenme çabaları vs…
Aldatma konusundaki birçok araştırma, aldatmanın yordanması ve aldatmayla özdeşlesen risk faktörleri üzerine odaklanmaktadır. Aldatma durumunu pek çok faktöre bağlanmıştır. Bunlar, evlilik dışı ilişkilerin duygusal-cinsel doğası; gizli ya da görüş birliği içinde yaşanılan evlilik dışı ilişkiler; evlilik dışı ilişkilerin nedenleri, sonuçları ve detayları; evlilik dışı ilişkilerde kişisel sorumluluk ve bu tür ilişkilerin aldatılan tarafa etkileri olarak özetlenebilir. Cinsiyet, evlilik dışı ilişkilerin araştırılmasında önemli bir değişkendir. Genel olarak erkekler kadınlara oranla daha fazla evlilik dışı ilişki yaşamaktadırlar. Evlilik dışı ilişkilerin nedenlerine bakıldığında cinsiyet farkı dikkat çekmektedir. Aldatmanın erkeklerde ve kadınlarda ortaya çıkış nedenlerinin farklı olduğu görülmektedir.
Erkekler niye aldatır?
İlişkilerinin hayal ettikleri gibi gitmemesi, yenilik arama, egolarını tatmin etme, çevrelerinde ciddi bir ilişki istemeyen kadınların varlığı, hissedecekleri anlık tatmin duygusuna yenilme, intikam duygusu ile aldatabildiği görülmüştür. Kadınların aldatması da sanılanın aksine yeni bir olgu değildir; fakat daha az konuşulan bir durum olduğu açıktır.


Kadınlar niye aldatır?

Kendine güvenlerini arttırma isteği, duygusal olarak ihmal edildiklerini düşünme, heyecan arayışı, romantizm ihtiyaçlarını karşılama isteği, eşlerinden ya da partnerlerinden daha zengin ve statü sahibi biriyle beraber olmak arzusu, cinsel tatminsizlik ve hiç bitmeyen ev işlerinin ve sorumlulukların yükünden kurtulma isteği ile kadınlar aldatabilir. Kadınların aldatma motivasyonu yakınlık ihtiyacından kaynaklanırken, erkeklerin aldatma davranışlarının rastlantısal olduğu cinsiyete göre aldatmanın nedenlerinin genel bir açıklamasıdır.
Evlilik dışı ilişki ile ilgili en yaygın kabul gören yüklemelerden biri evliliklerdeki mutsuzluk ve çatışmalardır. Çok eşlilik literatüründe doyum ve evlilik dışı ilişki arasındaki bağlantı sıkça çalışılmış bir konu olmasına karşın, yapılan çalışmalar evlilikteki doyumsuzluğun ilişkiler üzerindeki etkisini ne tam olarak desteklemekte ne de reddetmektedir.
Aldatmanın sonuçları incelendiğinde kadın ve erkek açısından farklılık gösterdiği bulgulanmıştır.
Erkek aldattığı zaman, duygularıyla toplumun baskısı arasındaki yaşanan sürtüşme, hâkim ve güçlü olan erkek olduğu için büyük değildir. Erkekler aldattığında dikkatsizdir, kendisine daha fazla bakmaya başlar, yeni elbiseler alır, sık banyo yapar, yeni parfümler alır, rejim ya da egzersize başlar, akşam eve beklenmedik saatlerde gelip, işte sürekli bir toplantı hali yaşadıklarını ifade ederek hemen kendilerini ele verirler. Erkekler için gizli buluşmalar ve gün ortasındaki hızlı seks kaçamağı heyecan vericidir. ‘Yaşandı ve bitti hesapsızca’ psikolojisi erkekler için çok yaygındır. Erkekler ilk adımı atıldıktan sonra kesin arkasını getirirler. Erkekler için aldatmak çok doğaldır ve genelde sarhoşturlar. Tesadüfen ayağına gelen bir şansı hiç bir erkek kolay kolay reddedemez. Aldatan erkek suçlu çocuk gibi bakar fakat bazen nedensiz yere eşinin bütün kusurlarını ortaya döküp kırıcı olabilir. Aldatan erkeğin seks yapma stilinde bir değişiklik olur ya da hiç seks yapmak istemez ve çocuklarına daha az zaman harcamak ister.
Kadın aldattığı zaman, duygularıyla toplumun baskısı arasında sürtüşme ve çatışma süreci yaşar. Bu nedenle kadının aldatması daha zor, daha derinlikli, daha heyecanlı, daha edebi ve daha zengin bir malzemedir. Kadınlar aldattığında çok daha dikkatli davranırlar. Her ayrıntıyı düşünürler. Çünkü kadınlar için günü birlik bir ilişkiden çok, uzun süreli ve duygusal bağları kuvvetli bir ilişki yani aşk yaşamak çok daha önemlidir. Kadınlar seks yoluyla bulaşan hastalıklar konusunda çok duyarlıdırlar. Kadın aldatmayla birlikte sevgi, aşk, romantizm, heyecan ve sürpriz arar. Kadın bir yasak ilişki yaşadığında yüzünde bir parıltı belirir ve her bakımdan çok çekici olur. Suçluluk duygusuyla kadın eşine karşı daha sevecen davranır. Kadın parfümünü değiştirir, saçıyla ve makyajıyla daha fazla ilgilenir, evde özensizdir, dışarı çıkarken daha farklıdır.
Özellikle İslam toplumlarında kadının aldatması toplum tarafından etiketlenmesine, dışlanmasına, namus kavramının zayıflığına işaret etmekteyken, erkekte bu tip sonuçlara sık rastlanmamaktadır ayrıca kadının aldatması çoğu zaman hayatıyla ödemek zorunda olduğu bir bedele de yol açmaktadır.

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

13 Yorumlar

cenk 27 Temmuz 2010 - 00:40

ben bu konuyla ilgili bir yorum yapmak vede bir soru sormak istiyorum.
kadınların aldatma eğilimleri gerçek manada ogelarının tatmini ,ilgisizliğe karşı bir tavırmıdır?
benim başımdan bu şekilde bir olay geçti eşimde tuhaf davranışlar algıladım ve bunun üzerine laptopuna bir program kurarak yazdığı herşeyi kayır altına aldım bir iş seyehatinden döndüğümde laptoptan bbir başkasıyla olan yazışmalarını yakaladım ama aptallık psikolojisi olacak şiddet uyguladım eşime ve ondan ayrılamadım(boşanamadım)çok uzun süredir deliler gibi aşık olduğum kadının bana yaptığı şeye karşılık ondan ayrılamadım,sebebide yazınızda belirtiğiniz kanu olduğunu yazıyı okuyunca anladım duygusal aldatma olduğuna inandığım için ondan ayrılamadım SİZCE HATALIMIYIM?

Cevapla
Psikolog Kader ALICI 28 Temmuz 2010 - 08:13

Kadınlarının aldatmasının dediğiniz gibi ilgisizliğe karşı bir tavır olduğu bazı zamanlarda söylenebilir fakat bu her kadında ya da bir çok kadında böyle olacak diye bi durum yok, kadınlar genelde öncelikle kişisel bakımlarına daha fazla dikkat etmeye başlayabilir, öncelikle kıskandırmakla ilgi çekmeye çalışabilir.Tabiki bu söylediklerimde kişilik özellikleri ve yaşanılan olayların çok büyük bir etkisi vardır. Kadınların aldatmaya başvurmasındaki sebep intikamsa, yani aldatıldığını düşünüp intikam alıyorsa bu sizin dediğiniz gibi ego tatminine dayandırılabilir fakat burda aldatma türü çoğunlukla bir defaya has cinsel ilişki şeklindedir. Sizde olan durum ise duygusal aldatma olarak isimlendirdiğimiz bir durum dolayısıyla burda ego tatmininden ya da ilgisizliğe olan tavırdan daha fazlasını aramak gerekebilir. eşinize şiddet uygulamanız tabiki de bir hatadır fakat travmanın etkisiyle bu ülkemizde doğal karşılanmaktadır. bu yazdıklarınıza bakarak hatalısınız ya da hatasızsınız doğru olanı yaptınız demek yanlıştır. Eşinizin bunu neden yaptığının hala devam edip etmediğini kısaca durumunuzu önce kendiniz değerlendirmelisiniz,sonra eşinizle birlikte bir evlilik psikologuna gidip görüşebilirsiniz.

Cevapla
ayten 26 Ekim 2010 - 17:55

Merhaba
Eşim beni daha önce de aldattı, 12 yıllık evliydim. İş yerinden evli bir kadınla aldattı, ve ben 7 aydır kendimi toparlayamıorum.. İçimde çok yoğun bir öfke var
mahkeme aşamasındayız elimde sevgilisiyle telefonla konuşurken kaydettiğim görüntüleri var, inanamıorum ama gözümün içine baka baka beni 3 yıl aldatmış hep ilgisiz bir eşti zaten evliliğimizde kavrayamadım dolayısıyla.. Tahsilli bir kadınım ama hayat inanılmaz garip ve acımasız. Ölüm kaybından ağırmış bu !

Cevapla
ayten 26 Ekim 2010 - 18:00

Merhaba,
O kadar acıyor ki içim. Ne fiziksel güzellik, ne tahsil hiç kriter değilmiş hiçbir konuda.. Eşimle 11 yıllık evliydik, ben sürekli aldatma psikolojisinde oldgunu biliyordum, çünkü çocukluğu sağlıklı değildi.. İçimi çok acıttı 7 aydır toparlanamıorum, içim acıyor. İş yerinden evli başka bir kadınla aldattı ve 3 yıl sürmüş.. o kadar alakasız bir insandı ki zaten evlilikte hiç anlayamadım.. Bir gün telefon konuşmalarına tanık oluncaya dek..
Ölüm acısından ağırmış bu ! Kabul sınırına geçemiorum.

Cevapla
emel 31 Ekim 2010 - 21:30

ben de seninle aynı durumdayım ve birisi daha 1yaşında olmak üzre 2kızım var şu anda boşanma arefesindeyiz o evden ayrıldı ben evimdeyim ölüm bir şekilde kabulleniliyo ama bu iğrençlik…bu acı ne zaman nasılgeçer bilmiyorum

Cevapla
ayten 07 Ocak 2011 - 09:25

Merhaba tekrar,
Emel ve benim yazdığım sıkıntıma bir uzman yorumu almamız mümkün müdür? Acilen, lütfen..

Cevapla
admin 07 Ocak 2011 - 10:59

Sorunuz çok muğlak Ayten Hanım,
Ama gene olarak şöyle denilebilir; Bir acı ne zaman geçer? Bize acı veren sebepler artık bizim için önem taşımadğında, bu sebepler ortadan kalktığında ya da biz bu sebeplere karşı kendi çözüm stratejimizi geliştirdiğimiz zaman.Sizin durumunzda da, ortadaki acının kalkması için bu üç seçenekten birini uygulamalısınız.

Cevapla
ozlem 09 Ocak 2011 - 09:29

bana da anlatırmısınız bu acı asıl geçer

Cevapla
Ayten 16 Ocak 2011 - 16:32

Merhaba,
Bu konuyla ilgili bir sayfa açmışsınız, yorum kısmı da bu acıyı yaşayan insanlarla okuyup acılarını paylaşmak istedikleri ölçüde dolacaktır. Sorum gayet netti. Aldatılma psikolojisinde hissedilen duyguların ortaklığı değil midir çözüm anlamında da aynı acıları yaşayanlardan ayrı tutmayacak olan? Ben yas duygusundan bile daha ağır bir süreç yaşıyorum. Kısa değil artık bu zaman, aştı. Kendimle, dünya algımla biraz daha barışıp, yakın durabileceğim bir yol nasıl bulabilirim? Acı veren sebepleri ortadan kaldırmak için ne yapmak gerekiyor? Öfke bitmeden bu sebepler bitebilir mi sizce?

Cevapla
admin 16 Ocak 2011 - 20:33

Merhaba Ayten Hanım,
Bir uzmanın bir konuda yaptığı yorumun bir işe yarayabilmesi için, bazı konuları detaylı bilmesi gerekir.Sorunuza bu sebeplemuğlak dedim.Ama aradan geçen zamana rağmen acı ve öfke geçmiyorsa, bu konuda yapılacak en doğru şey yakınınızda bulunan bir psikologdan yardım almanızdır. İnternet ortamında sizin için yapabileceğimiz şeyler sınırlıdır.

Cevapla
dilek 14 Ocak 2012 - 19:21

merhaba!
Biliyorum ki ne yazarsam yazayım asıl cevap bende olucaktır.
21 yaşımda internetten aşık olabileceğim bir tiple tanıştım.
İkimizin de duyguları çok yoğundu ilk buluşmamızda birlikte olduk.
Sonra onun ilgisi benden uzaklaşmaya başladı yakın arkadaşlarıma sıçrattı.oysa bana okadar ilgiliydi ki; ben bunu hazmedemedim zaten uzaktık ve böyle sürdüremedik okadar basit bitti ki birsürü beddua ettim 3yıl hiç görüşmedik, ve sonra tekrar görüştük telefonda ve onun aslında başka birileriyle ilişki yaşadığnı ve beni takip ettiğinden dolayı ilgisini saklayamadığnı ve uzak duramadığı için beni aradığnı düşündüm ki nitekim öyle bunun gerçek olmadığnı anladım ve oonunla sdece telefonda görüştüm yüzyüze olmadığmız için bu ilişki bittiği yerde öldü.merak ediyorum
ben onu sevdim mi,obana dünyaları bağışlarken obeni sevdi mi ve yine merak ediyorum bu yaşadığmız 20 li yaşların heycanıyla ateşimizde yanma dürtüsünden mi ibaretti çünkü onu şuan hiç aramıyorum kızgınlıkta duymuyorum……………

Cevapla
livanur 31 Mart 2012 - 03:07

esini aldatan bayan ne yapmali pisman olmasina ragmen bu evliligi dinen ve ahlaken bitirmesi gerekmezmi ne bu evliligi sürdürecek gücü nede ayrilacak gücü kendine bulamiyorsa ne yapmali

Cevapla
SAKARYA 10 Şubat 2013 - 21:26

eşim beni önceden aldattı çalıştığı işyerinden birisiyle gezdim dedi ama ben inanmıyorum bana söz verdi yemin etti
iki çocuğum var ayrılamadım daha dogrusu gidicek yerim yok ne anne ne babam var yuttum hepsini dedim yapmaz ama en son olan şeyi ailesi hepsi biliyo eltim vardı abisi yeni evlenmişti abisis yurt dışında çalışıyoalıcaktı eşini kayın validemlere her gitiğimizde eltimi aşalıyıp duruyolardı ben onu anlıyordum yanıma aldım dedim eşi alana kadar ben idare ederim ne biliim güya eşim onla zorla yapmış gitmeden bunu bana 2 sene sonra abisi dediben bişiler biraz hissettim ama yakıştıramadım insan öz abiisinin hanımına.şimdi orda ayrıldılar ailesi eşimle araları soğuk suçum olmadığı halde ikinci sınıf insan muamelesi görüyorum dayanamıyorum artıkbenden ayrılırsan sana bok atarım diyo ama bana bu denilen şeyleride ispat edemem nede olsa ailsi sıkışınca korurlar kolay bişi diil yaptığı rezil olurlar anlıyacagınız unutamıyorum

Cevapla

Yorumunuzu Bekliyoruz !