Anasayfa Boşanma Davası Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Uygulama Alanları

Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Uygulama Alanları

Yazar: aorhan

AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN VE UYGULAMA ALANLARI

Kanun koyucu yüce aile birliğini korumak ve özellikle kadına uygulanan şiddet olaylarının önüne geçebilmek için 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’u yürürlüğe koymuştur.

Kanun koyucu bu kanunun uygulanmasını tek taraflı olarak düzenlememiş, 1. Maddeden anlaşıldığı gibi eşlerden birinin veya çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin veya mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan veya evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireylerinden birinin..” şeklinde eşlerden birinin, çocukların yada aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinin de, ayrıca ayrı yaşama kararı verilen taraflara ve evli olsalar da fiili olarak ayrı yaşayan eşlere de, bu kanunun sağladığı hakları kullanabilme ve başvurabilme olanağı sağlamıştır.

Ayrıca bu kanunda sağlanan hak ve koruma taleplerinin işlerliğini sağlamak için başvurma ve karar verilen işlemlerin icraları harçtan muaf tutulmuştur.

Kanunda; aile içi şiddete maruz kalan tarafın Cumhuriyet Başsavcılığına şikayeti üzerine, Aile Mahkemesi Hakimince madde 1 de sayılan tedbirlerden birine yada bir kaçına hükmolunacağı, hükmolunan bu tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığının kontrolünü ise Cumhuriyet Başsavcılığı adli kolluk marifetiyle izleneceği şeklinde düzenleme yapılmıştır.

4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun, aha çok aile içinde şiddet göre KADINLAR ve ÇOCUKLARIN korunması için getirildiği aşikardır. Fakat çoğunlukla bu konuda mağdur olan kadın ve çocukların kanun tarafından sahip olduğu hakları bilmemesi nedeniyle mağduriyetleri giderek artmaktadır.

Avukat Servet OLCAR

 

 

AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN

Kanun Numarası: 4320

Kabul Tarihi: 14/01/1998

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/01/1998

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 23233

Madde 1 – (Değişik madde: 26/04/2007-5636 S.K./1.mad)

Türk Medenî Kanununda öngörülen tedbirlerden ayrı olarak, eşlerden birinin veya çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin veya mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan veya evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kaldığını kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi üzerine Aile Mahkemesi Hâkimi meselenin mahiyetini göz önünde bulundurarak re’sen aşağıda sayılan tedbirlerden bir ya da birkaçına birlikte veya uygun göreceği benzeri başka tedbirlere de hükmedebilir:

Kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin;

a) Aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması,

b) Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer aile bireylerine tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayrı oturmakta olduğu eve veya işyerlerine yaklaşmaması,

c) Aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi,

ç) Aile bireylerini iletişim araçları ile rahatsız etmemesi,

d) Varsa silah veya benzeri araçlarını genel kolluk kuvvetlerine teslim etmesi,

e) Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak şiddet mağdurunun yaşamakta olduğu konuta veya işyerine gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri kullanmaması,

f) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması.

Yukarıdaki hükümlerin uygulanması amacıyla öngörülen süre altı ayı geçemez ve kararda hükmolunan tedbirlere aykırı davranılması halinde tutuklanacağı ve hakkında hapis cezasına hükmedileceği hususu şiddet uygulayan eş veya diğer aile bireyine ihtar olunur.

Eğer şiddeti uygulayan eş veya diğer aile bireyi aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise hâkim bu konuda mağdurların yaşam düzeylerini göz önünde bulundurarak daha önce Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.

Bu Kanun kapsamındaki başvurular ve verilen kararın infazı için yapılan icraî işlemler harca tâbi değildir.

Madde 2 – (Değişik madde: 26/04/2007-5636 S.K./2.mad)

Koruma kararının bir örneği mahkemece Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi olunur. Cumhuriyet Başsavcılığı kararın uygulanmasını genel kolluk kuvvetleri marifeti ile izler.

Koruma kararına uyulmaması halinde genel kolluk kuvvetleri, mağdurların şikâyet dilekçesi vermesine gerek kalmadan re’sen soruşturma yaparak evrakı en kısa zamanda Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirir.

Cumhuriyet Başsavcılığı koruma kararına uymayan eş veya diğer aile bireyleri hakkında Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açar.

Fiili başka bir suç oluştursa bile, koruma kararına aykırı davranan eş veya diğer aile bireyleri hakkında ayrıca üç aydan altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Madde 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

7 Yorumlar

mert 23 Aralık 2011 - 14:02

eşimle 6 aydır ayrı yasıyoruz . sebebı eskı sevgılısı ıle konustugunu yakaladım ve ben 9.c ayda ceza evıne askerıyeden olan suctan dolayı gırdım ceza evınden konustugumda bosanmak ıstedıgını belırttı bana sozlu ama hıcbır dava acmadı simdide bana sen ac davayı dıo davayı ben acsam nafaka ısteyebılırmı cunku gucum yok ona para vermeye yenı ıse gırdım cocugumuz da yok

Cevapla
ali eker 09 Mart 2012 - 07:45

esimle 20 yıllık evliyim esimi seviyorum 19 17 yasında iki oglum var benim zaafım kredi kartı komik belkı ama dogru bu yuzden esim dun gece gitti 20 yıl eve alkol sokmadım asırı siddet uygulamadım dogru esimi cok yıprattım yetmyınc kullandım kartlrı bide kaybettıklerımı kazanırım dıye buyuk mevla ıdda 4000 tl icin evlilik bitiyor hata bende ama artık gec kaldım sunu anladım ana baba kardes baska es baska……

Cevapla
Av. Gökhan ARICAN 23 Mayıs 2012 - 08:55

TBMM’de 8 Mart 2012 tarihinde “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”kabul edildi. Bu Kanun ile 14/1/1998 tarihli 4320 sayılı “Ailenin Korunmasına Dair Kanun” yürürlükten kaldırılmıştır. Artık Mevzuatta 4320 sayılı Kanuna yapılan atıflar 6284 sayılı AİLENİN KORUNMASI ve KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’a yapılmış sayılacak olup; Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 4320 sayılı Kanun hükümlerine göre verilen kararların uygulanmasına devam olunacaktır.

İlgili Kanun metnini http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6284.html adresinde ve Resmi Gazetede http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120320-16.htm linkinde bulabilirsiniz.

Ayrıca 8 Mart 2012 Tarihli ve 28227 Sayılı Resmî Gazete’de Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylandığı hususu yayınlanmıştır. Bu sözleşmenin amaçları şunlardır;

– kadınları her türlü şiddetten korumak ve kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak, ortadan kaldırmak;

– kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve, kadınların güçlendirilmesi yoluyla da dâhil olmak üzere, kadın ve erkek arasındaki somut eşitliği teşvik etmek;

– kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet mağdurlarını korumak ve bu kişilere destek vermek için kapsamlı bir çerçeveyi, politikaları ve tedbirleri tasarlamak;

– kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak amacıyla uluslararası işbirliğini güçlendirmek;

– kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak üzere bütünsel bir yaklaşımı benimsemeye yönelik etkili bir işbirliği yapmaları için örgütlere ve kolluk kuvvetlerine destek ve yardım sağlamak

Sözleşme metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120308M1-1.pdf

Av. Gökhan ARICAN

Cevapla
kader siz 25 Ağustos 2012 - 20:59

hepsinin allah cezasını versin ödün veren sensin kazık yiyen sen açıkcası saniyelik ipin ucunda evliligim başkalarını aklıyla hareketeden tip buda kendine öz güveni yok pısırık korkak benim söylememle iş yapan rahatına düşkün biri yaniiiben yoruldum bıktım biterse bitsin artık korkum 2 kızım…

Cevapla
MUTSUZ 26 Eylül 2012 - 07:47

Merhaba.6 yıldır evliyim bır yasında da bır oğlum var.evımın geçimini ve yukumluluklerımı yerıme getırıyorum.eşime herhangı bir şiddet uygulamıyorum.eşimi aldatmadım.son bır yılda eşimin ailesi hayatımıza cok mudahale etti.ayrıca eşim bayan olmasına rağmen çok baskın karakterli bırısı .devamlı cevresındekı ınsanlarla ıltılaflı yada kavgalı.bana cok baskı yapıyor.evden dışarı cıkmama dahı musade etmiyor.gelırım de gayet ıyı olmasına rağmen eşimle devamlı her hafta sonu ailesine gıdıyor orda kalıyoruz.kendını hala ailesınden soyutlayamadı.ayrıca son zamanlarda kızkardeşinin nişanlısıda bızde kalmaya başladı.ben işe giderken bıle kızkardeşinin nişanlısı eşimle bızım evımızde kalıyordu.bu yuzden son zamanlarda tartışmalar had sahfaya donustu.bende bu sıralarda sınırımı ve mutsuzluğumu gıdermek için alkol aldım.bu alkol aldığım bırgece eşimin erkek kardeşi benı takıp etmiş ve benı zorla eşimin babasının karsısına goturdu.alkollu olduğum ıcın mudahale edemedım.bıraz hırpalanma falan oldu.bende ertesı gun aşırıderecede sınırlenıp kufurlu mesajlar falan attım.kızkardeşi ile erkek arkadası evlı olmamasına rağmen bızım evde bırlıkte olduklarını tum çevresıne yaydım.şimdi eşimin ailesi bizi rezil ettın dıye benı suzluyor.eşim boşanma davası açacagını soyluyor.oysa ben uzman desteği almamız gerektıgını soyluyorum.ama kımse karsı taraftan benı dınlemıyor.eşim ben yokken cocuğumla kardeşlerıyle antalyaya tatıle gıttı kızkardeşleri ve arakadaşlarıyla.bu benım attığım mesajlar boşanmaya sebebmıdır.ustume ait değerlı bır ev var.eşim bu evı benden alabılırmı.yada ben boşanmak ıstemıyorum.buna rağmen mahkeme bızı boşarma.yada eşimin psıkolojık sorunları olduğunu ıspat etsem mahkeme cocuğumun velayetını bana verırımı.lutfen yardımcı olun

Cevapla
ALİ CAN 05 Aralık 2012 - 11:53

MERHABALAR;
EŞİM TEMMUZ AYINDA EVİ TERKETTİ AİLESİNİN YANINA GİTTİ. YAZ TATİLİND EBOŞANMA DAVASI AÇTI TAZMİNAT İSTEDİ(100BİN TL) BEN BOŞANMAK İSTEMEDİĞİM İÇİN DAVAYI REDDETTİM. YAZ TATİLİ BİTİNCE EVE GELDİ BENİM EVDEN GİTMEMİ, ERKEK OLDUĞUMU SÖYLEDİ(BEN YER BULABİLİRMİŞİM O BAYAN OLD İÇİN BULAMAZMIŞ) BEN DE EVİN ORTAK OLDUĞUNU BOŞANMAK İSTEYEN VE DAVA AÇANIN KENDİSİ OLDUĞUNU BU YÜZDEN EVDEN GİDİLMESİ GEREKİYORSA KENDİSİNİN BUNU YAPMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM. KARAKOLA GİTTİ BENİ ŞİKAYET ETTİ TELEFONDA BENİ TEHDİT EDİYOR DİYE.. KARAKOL DA KORUMA KARARI VERDİ 1 AY. BEN İTİRAZ ETTİM 20 GÜN FALAN GEÇİNCE MAHKEME DELİL YETERSİZLİĞİNDEN KORUMAYI KALDIRDI.. ANCAK 3 AY OLMASINA RAĞMEN BEN EVE DÖNMEDİM.. BU GİBİ MAĞDURİYETLER DE NE YAPILMASI LAZIM BEN EŞİMİ KESİNLİKLE TEHDİT ETMEDİ.. BİR DE TAZMİNATA KONU OLABİLECEK SOMUT DELİLLER YOK HEP İDDİADAN İBARET, TAZMİNAT KONUSU VE BOŞANMA DAVASI NE OLUR?
BİLGİLENDİRİSENİZ SEVİNİRİM
İYİ GÜNLER…

Cevapla
ayşe 16 Ocak 2013 - 05:57

merhabalar ben ıkı aylık evlıyım gorucu usulu evlendık esımın aılesı ıle bırlıkte yasıyoruz kayınpeder yemek yuzunden benı dövdu ben de evı terk ettım esım de bana sahıp cıkmadı bekledım ama gelmedı sımdı bosanmak ıstıyorum ne yapmalıyım… tesekkurler

Cevapla

Yorumunuzu Bekliyoruz !