Anasayfa Boşanma Dilekçeleri Adli Yardım İstemi Dilekçesi

Adli Yardım İstemi Dilekçesi

Yazar: Editör

………………………………..SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ADLİ YARDIM TALEBİNDE
BULUNAN : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)
Adres: …………………………………….
KONU :
Adli Yardım Talebidir
DAVA DEĞERİ :

…………….. TL
AÇIKLAMALAR :

………..(..). Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve ……./… esas, ……../… karar sayılı mahkeme kararı ile eşimden boşanmış bulunmaktayım. İlgili mahkeme kararı gereğince kendim için aylık ………Türk Lirası yoksulluk nafakası, velayeti tarafıma verilen müşterek çocuğumuz için aylık …….. Türk Lirası iştirak nafakası almaya hak kazanmış bulunmaktayım.
Bize halen annem babam ve hayırsever komşularımız bakmaktadır. Fakir olduğum ve hiçbir gelirim bulunmadığı için icra takibini karşılayacak maddi gücüm bulunmamaktadır. Yapılacak icra takibi masraflarını karşılayacak maddi gücüm olmadığından mahkemenizden adli yardım istemek zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Fakirlik ilmühaberi, nüfus kayıt tablosu ve her tür delil.


HUKUKİ SEBEPLER :
İcra ve İflas Kanunu md. 15/2 ve ilgili mevzuat.
TALEP SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle, talebimde haklı ve aynı zamanda fakir olmam nedeni ile icra takip masraflarını karşılayacak maddi gücüm olmadığından adli yardımdan yararlanabilmem hususunda verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Adli yardım isteminde bulunan
Adı ve Soyadı

EKİ:
Fakirlik ilmühaberi
Nüfus aile kayıt tablosu

Adli Yardım İstemi Dilekçesi Word Dosyası

BU YAZILARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ

Yorumunuzu Bekliyoruz !